HomeOnze volksweerbaarheid, een nationaal belang bij uitnemendheidPagina 5

JPEG (Deze pagina), 633.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

l l
1 1
I
’*?
1
E V 0 O R W O O R D.
{ ____ Y
l Een der bg uitnemnendheid nationale belangen is zeer :8
zeker wel dat der volksweerbaarheid, en vooral voor hen, .
die hun beroep zochten en vonden in de weermacht van _
den Staat, is het een opwekkend teeken des tgds, dat .
_ '. meer en meer in allerlei kringen belangstelling ontstaat ‘
in het vraagstuk van de vorming onzer levende strijd- ä
krachten.
ll Aangezocht door het Hoofdbestuur der Maatschappij tot
Nut van het Algemeen, om over deze volkszaak in een ]
vgftal departementen 1) voor het volk te spreken, bleek mij
dat dit onderwerp groote belangstelling wekte, en meende ,
ll ik, dat het zgn nut konde hebben het gesprokene in wijder ‘
kring door den druk bekendjte maken.
Het naschrift door mij aan de gehouden voordracht toe-
gevoegd zal tevens naar ik hoop, de aandacht vestigen op
hetgeen nu reeds dadelijk door tgdelgke maatregelen ver-
äl richt kan worden tot onmiddellgke versterking onzer
weerkrachten.
A. L. W. SEYFFARDT.
’s­Gravenhage, Februari 1889.
lf I) Hillegom, Kampen, Oudewater, Voorburg, Woerden.
l .