HomeArtikel 194Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 576.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

J W ij
i J
sr _ ,'
li
aj i
e Q2
e F r
I.

i Etonnement cérébral is de naam, doordenvoor­
trefïelijken Trousseau in z§ne Clinique médicale de { Y
` l’Hötel­Dieu de Paris aan een der lichtere vormen
_ van vallende ziekte gegeven. Wie bedenkt, dat deze in de gè
oudheid aan de onmiddellijke werking der goden toege- ï .
Q schreven werd, en als morbus sacer te boek stond, F l
kan in étonnement cérébral onmogelijk iets zien,
j waarover hij zich behoort te schamen.
' Ik durf dan ook wel belüden, dat ik in den laatsten
tijd bij herhaling de eigenaardige gapingen in mün be-
wusten gedachtengang ondervond, die de fransche arts zoo
kenschetsend étonnement cérébral heette. j l
‘ Moet in ons land alles opgeofferd worden aan het behoud
van artikel 194 der Grondwet? { _
Zegt iemand: ja - ik begräp hem, al ben ik het niet
met hem eens. Zegt iemand: neen ~ ik begrüp hem i
~ wederom, en heb tevens het genoegen, het met hem eens jj
te wezen. Doch de manier, waarop de meerderheid der
vrijzinnigen sinds lang met de vraag solt, verbaast en jj
verbüstert me.
’t Is mijn voornemen niet, een geregeld verslag van den ig
1 Xl
l r
4 I
b 1
Ja r ..... . . -4* e