HomeArtikel 194Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 647.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

-·~~­­­­~·«»«~·­··=~·=r:~===~­­-~­­·s·~ s·A·.-..~ ~..­~n.».n x
‘ ` 23 ,
Een vrüzinnigheid, die niet verder reikt dan tot de partij-
genooten, is de ware vrijzinnigheid niet. -t
Wat in de diepte der gemoederen omgaat, is mij na- .
I tuurlijk verborgen. Doch stellig meen ik te weten, dat j
j I behoud van artikel 194 alle degelijke grondwetsherziening
{ onmogelijk maakt, terwijl loslating ervan" met degelijk
_ onderwijs zeer goed kan samengaan. Dit komt zelfs
t zoo duidel§k voor, dat de gedachte zich aan mü opdringt,
I of het gejammer over het volstrekt niet bedreigde onderwijs ‘
` misschien in angst voor grondwetsherziening zän wezenlijke,
I maar onbewuste drangreden heeft.
I Liberaal naar het uiterlijk, of liberaal ook in uw bin- j
‘ nenste? Ieder ga bij zich zelven ter biecht. Nu vrüzinnige I
j bladen als Handelsblad en Amsterdammer artikel j
I 194 hebben laten schieten, kan men zich echter de moeite 1
j besparen, namens het liberalisme het behoud ervan te ~
è eischen. Met dat kunstje is het gedaan. ä
t De liberalen moesten zich over artikel 194 schamen I
indien zij meenden, dat het van hen afkomstig is. Ik zal _ 1
. mij thans veroorloven, de geschiedenis ervan eenigszins in
den breede uiteen te zetten. Toen ik haar bestudeerde,
heb ik mij bg herhaling geërgerd. Mocht het mij gelukken,
h in anderen even groote ergernis te wekken, dan ware Y
artikel 194 alweer iets nader bij zijn val gebracht.
I l
· l
’ ____ l
V
e g al
s
~.L -’ _; J