HomeArtikel 194Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 672.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

.,,,..­,..­..`.,,.._-,.,,..,_ ,._,?_,...,.,..,_,,,,,_ _*_ . -.,,,1 ,
2
T g g
j 21 j ï
j vangen; en het ïzal nog zeer lang duren, vóórdat het
j zóóver is" 1. .
Hunnerzïds erkennen liberalen dat die vri`e school het I i
¢ J v J _
ideaal is. Thorbecke vernamen we, en zullen we vernemen. ’ .
Prof. P. W. A. Gort Van der Linden, te Groningen
door een deel der liberalen tegenover mr. Van Houten Y
candidaat gesteld, had in zijne oratie dat ideaal aan-
geprezen met eene warmte, die menigeen onrustbarend
voorkwam 2. Toch spreekt het van zelf -­ ik wil het
des noods tot vervelens herhalen - dat noch hij, “
j noch ·iemand onzer plan heeft, alle openbare scholen liever ‘*
heden dan morgen te sluiten, en voortaan Gods water '
over Gods akker te laten loopen. Maar het derde lid van 1
artikel 194 kunnen wij met een gerust geweten schrappen;
j en strikt genomen komt de geheele strijd op een strijd 1
j tegen dat lid, >>de ellendige zinsnee", neer. Geen openbare
jp lagere school ter plaatse waar niemand van zins is, er
j zijn kinderen heen te zenden ­- ’t is verschrikkelijk! Zette
`1 de secretaris van Volksonderwijs te veel op het spel,
toen hij in bedenking gaf, dat eens te overwegen? Wat
i
!Nog eens: Wat wil de antircvolutionairc partij? iGewij­ j
zigde uitgave). Utrecht, 1884,. Bladzij 8. Zie ook artikel 12 van het Program. j
De ,,gelo0vigen” kunnen dan ook onmogelijk wenschen, dat hunne vrije scholen J
’ uit openbare kassen betaald worden, of de ouders er subsidie uit krijgen. Immers, i
de overheid mag geen premie stellen op het geloof, en zou dus ten aanzien
van ,,ongeloovige" ·vrije scholen eveneens moeten handelen. Elk geloof en elk
ongeloof werd dan op algemeene kosten verspreid; allen voor, en allen
tegen allen! lg
E 2 De wet van het recht. Groningen, 1881. Bladzij 12, 13 en 46,i
daarbij echter 40 en 41. jj
E
¤ ë
i = wi
äv i"
{ 4
i .
E
. 4 .