HomeArtikel 194Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 680.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

l E xçä Z" `
V` wïïb
17 v`{ ,, ,, è
1 de oud­niinister Modderman van liberalen kant ter spraak;
jl Vergeven en vergeten scheen, dat deze indertäd, als ’
lj minister namens het ministerie de eedsqnaestie voor
jt neerlandsche volksvertegenwoordigers behandelend, zich jp
beriep op ...... het Concilie van Trente, ’t welk een
ik Katholicisme deed geboren worden, waar zelfs Filips II pj
. ‘ zich tegen verklaard had 1. Toch- liberaal· candidaat, of .
E ten minste candidaat van liberalen, hadden toevallige
( 9 omstandigheden hem niet doen bedanken. ‘ V
i Risum teneatis! _ ‘ -
il Velen onzer liberalen hebben zoo lang bij artikel 194
li gezworen, dat het in hunne schatting met het liberalisme l
ik vereenzelvigd is. Willen grondwetsherziening .....
j Ik ken liberalen, diehaar noodzakelijkheid nog betwijfelen;
1 evenals ik liberalen ken, die zich nog vleien met de hoop, j
ik dat artikel 194 geen onoverkomelijk struikelblok wezen zal. j
fi ‘ Doch willen zä grondwetsherziening, en hebben zü zich
N duidelijk gemaakt, datartikel 194 inderdaad een onover­ ‘
. komelijk struikelblok is, dan zijn ze bereid het los te _
l laten -­"cchter met een zucht en onder protest.
1 Denkelijk als een-4 paradox zal het hun daarom in de
j ooren klinken wanneer ik volhoud, dat artikel 194 het
ii tegendeel van vrijzinnig is; ten minste wat het derde lid
betreft, Y’t welk overal van overheidswege lager onderwijs
voorschrijft. En ’t is halfslachtig voorzoover het in het
1_Dito· van 4 Qctobcr 1881. Zie hierbij Van Vlote:1’s: De ministej ‘
el! rieele ecdpreck ontleed. (Dc Levcnshodc. Xl], bladzij 485 vgg:).
.; -
al
I
•, . j ,
iz {
1 ,4
`mm __ c i -.-..4.rin , ‘ e `g*-4e...e«