HomeArtikel 194Pagina 104

JPEG (Deze pagina), 453.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 63.58 MB

­ 98 G r
van wetten voor de vrije school meer doen kan dan haren
weg elïenen.
Dat minste geschiede echter. E »
Uit artikel 194 der Grondwet verdwijne alles, wat erin
gezet is met de bedoeling, het bijzonder onderwijs tegen
te werken, en op de burgers, als waren het schapen, den
stempel te drukken van het gouvernement.
Wie dit te weinig acht, moge de beginselen aanwijzen, j
die hem meer doen vorderen; de beginselen, geen alge-
meenheden. j
Wie het te veel acht, zegge, niet welk recht het gou-
vernement stempelt, of poogt te stempelen. j
Gaan wij zoover als liberalen gaan moeten, maar ook
geen streep verder, dan hebben wij ons, wat er gebeure, j
niets te verwijten. ä
· l
I
l
l
i l