HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 84

JPEG (Deze pagina), 522.18 KB

TIFF (Deze pagina), 4.95 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

w" " " ‘ "" ;‘*" "_“"°‘ I
E Bjjh deu Uitgever dazes zjju mede v0rscI1@110I1: U ' N
j EEE EWIEEEPEEE EE EEEE WEEEEEEIEE.
i EEN VOORSLAG TOT OPLOSSING DER ONDERWIJSJCWESTIE .
Q BESTRIJDING JERDEDIGD,
` §`:«{’¥’ al _
L. cc 1 N H 0 1;. T. M
Prijs f 1.25. ·
l E. H. VAN LEEUWEN. `
I)E EEI) IN DE MODERNE STAA)T." j
V EENE STUDIE. _
Prijs f 1.35. E .
HET VOOIISTIEL GUNNING BEOOIEDEELD. E
Prijs f 0.35.
äïw-­.­----.E--n.--..»-»-.­. ‘