HomeBeschouwingen over art.168 der Grondwet en de voorstellen tot herzieningPagina 11

JPEG (Deze pagina), 362.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 46.59 MB

i
5
deels - laat mg oprecht zün - in de hoop, die ik
L er aan verbind, dat de goede klank van Uw naam
t mij allicht den toegang verleenen zal tot anders voor .
mij gesloten deuren; anderdeels in de groote belang-
stelling en in den aandachtigen ernst, waarmede ook
door mü van Uwe toongevende Gids­beschouwingen is
kennis. genomen.
Aanvaard, HoogGeleerde Heer! de verzekering van
mijne oprechte hoogachting. ‘
I ZUTPHEN,· E H L
l Juni 1 885. ° ° V` `
x
i I
ée
l /