HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 597.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.09 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

ll .
de beantwoording der vraag: ,,Hoe moeten
ëf jeugdige gevangenen behandeld worden en
de voor hen bestemde gevangenissen inge-
richt zijn ?" wensch ik voorop te stellen, dat ik onder
” gevangenissen voor jeugdige veroordeelden ook reken
de zoogen. huizen van opvoeding en verbetering.
_ De publieke opinie maakt tusschen beide categoriën
van kinderen nog steeds een groot verschil en toch
m. i. zeer ten onrechte. Onlangs kon men in de cou-
ranten lezen, dat de overbrenging van jeugdige
vrouwelijke veroordeelden naar een ander gesticht, de
groote ,,onrechtvaardigheid" zou opheffen, dat gevan-
' genen onder één dak waren gehuisvest met opvoede-
» lingen. De oppervlakkige lezers van deze berichten
·,. zullen zeer zeker die verandering hebben toegejuicht
en, wie weet? hebben zij niet mede een veroordee-
j lend vonnis uitgesproken over de regeering, die zoo
langen tüd heeft toegelaten, dat beide categoriën on-
der één dak worden gehuisvest; en toch, ze dwaalden
in hun oordeel. Men vergete niet, dat de theorie
hemelsbreed verschilt met de practük.
Slaat men, alvorens te oordeelen, eens een blik in
de werkelükheid, dan zal men zien, dat zich, zoowel
onder de gevangenen als opvoedelingen, kinderen be-
vinden die gestolen hebben; dat zij zün van den-
zelfden leeftijd en dat het verschil tusschen die beiden
nergens anders in bestaat, dan dat de eene rechtbank
oordeelde dat met, de andere, dat zonder oordeel des