HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 590.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.89 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

. w . · Y <‘ ·~ ; €
v -;x .-‘, e ·. ,ë,= 4
: : .Tï$4g<梨L4_ 4 44 5 _ `, g ‘ ~». _' :444 -; ‘.‘·x %..‘r·,.?{;g§s;‘4;g.;;"«9: __¤m;.4-.S·;;­ xïëyè?·­‘;;~ï:g;;gçjá;j‘4$4:;·äg=.v’;;¢§4£A=?§‘pg s44~,4v44.{4;;4j44.:-‘_·.~:,4_g‘¥;ïj^4ïj 4
gl ä‘ï**‘E¥.g¥%e=*F?¥äëï;«>*‘·ï§¥ =‘·v/ï"`¤·~"*"»ä M h if: *>>¥‘ R 5 -ä‘ M ~ =< ï. 2/‘" á·‘*ä§`%% ’¢ï=ï‘!>
4; ·Xj`yg:.);4‘§4s€4g’¤;_;`_Y_?Aj.Q4.‘4>*r.*«&§·¥"§ï4*§«ï_A _áx{5üg'§“ ä;,.1;.x ‘4i$«·/$4 4 *4] d44;l£’¤»,4; §» ;$»‘ ·· %4«i ·" ‘§‘~
I ïE'·"*·Y:’ .;.>· .ï"~. /~"F I`ü"iï··‘ Y · - ’ ’>»‘*‘ ï ." ,'i"`·£` ` ..'·`A’ï ’$ 4E ‘•,' £';""* ' S.?/5 ï ·ï~ 4--s "‘­¢··;<£,$‘· Ywï¥.'."'Y- `$ . ‘ .,%-1 .. .. iw.? ‘ " ·- ‘ Nb W "'»ïx*ïë?ï" Y
v
- 4% . ï* W ·`’ ¥‘=W€i*%· ‘‘‘' ~‘ §i“ä§%‘ ‘”¤*ë ’"‘’ · "
W *.&=;`. G" .‘ .· ¤ ‘ ·'f«·­fï’~‘¥ sf 'CL «ï·’“.¥`· ’.‘y,·*;;-;"·n T- 4,.' ï ’!^4« *i,.i.u£*·?.··`4 M V rJl‘@‘.' Fl ·.s§:.`¥‘ ,‘ *`.$" 4 ‘;.."ï.£·# h".­"*¤?1,n»·M` BG EFT J *.1%;;.* J/` 'L_ 44
[ °°.""· `j_4‘f¤ï,lf.;F4·4]¢2,4`....`K·‘ Z`ê`4‘ ?`.«;`°,[·_ _4‘iä 4; J;.4‘F;{4;ä­~§f’4<!,§c$: V . `..g·<" 4. àqjli lïçbgl .)i;4?v ~f '
. #1 ·i:*ï:'·‘*‘ " ï« «‘ I..=. 4b<1.· "Y.‘:F.4.<.‘”?­·¥;:‘;a4.·€F ¥ ‘ · ;¥?`§""¥E·`»'·Ll.=. .~¥i.`·à1äè;=·Nf?$~`·?ï§ï"C~F~.ü¥·:"->a`3S3 .‘?!·£¥;#¢§•:.*">; ‘ - `· ‘·‘*
. $4 ,,_.g.4 4__4 4. 4- 4 P ­ 4 4 4,4.;.4ä .4 · :§.4_.,M_x,.-k422_. ..,.4:x ,,_{,4g.4.4_.=,‘4y;4{444*‘;; 4414 4. ·J.;,‘§~4=;_?j4 .;·;:¤·4;_j{4gï.5;,4;4N·»yq4. {gg; à ·
. al .1/5) .*5,. 4 ,1;.. ä-ï`·;,;»v4. ,2~.·‘ ·`.'« -4L/' -‘.>i.4.--~:«!i=‘.;»,‘ .v.‘.ë‘#.;v’·"* m..·•‘ï_7°?’<'.«wï"‘· .;.*4*:*.1 .5·ï,=ï.ï,*‘£7‘4·§4;;»=‘ .`4;)l"i>`4"ïlL <j24.~¤ïf%&;jè,êgï§~4,’?*qv4.;§4
w ;.· 4.: ·· 4. :·.‘ · ‘c‘¤".-rgx cn. ’* =. ’ .;. "=,2‘4·’>vr.¢ 1· . ‘?r· ¥¤.@..iï.`*.-;’m«: ’4=¢'·’. N"- .·
;- ·. ~ ‘ .·‘· "·= . K j’ '2<1?*?1`?<¥ ïà"??¤".=lï`.: '-‘` EL3
;· .4 ·..j«;.Q ­v‘· x" ".·x...;~‘ ` w "·1'·‘.4~.·2. -.¤¢ rt .:·Y«.v$‘·‘=.w..· · ‘;·*.‘¤·f>’=‘.~··~«<: ‘· :?we"c :‘·ï¤ï«¢"< Jv-.« ä.v»...
4 . . . 4 4 . ~_; . 4 .. __. . 4 4 4 .. 4 ·, .L,K, 4 4 gy., .4 _ ,__. ._~4 Ik ,,4 4 .4 ¤44.»44._{/. ,. »x._ . L__(,,._.._Y4 ..4,. GN ..,4,4. . _.. ,.A¥
@$4* ‘>.-ï»_ ‘ -54 .«« 4. ‘ !».; ç·‘ «, ... 4, `». «.‘ «,_.4~§x‘ r. . .4 «<~ 4: ...4-= 4 ,4.·::=.v.·» .. :··«»,.> ·<· ~·...‘:·. ».·.¥ ¤·.
";qï.‘, . .·.* -4‘3 .2 . 1 S, .4 fr, ; u ‘i I ‘.­"‘ v’á,x 'L ~‘ =9#?{`g·,§‘ï;«{wi?. ‘ ".¤.".‘ï w Y'. =·<f¤á;" ‘ ëàëöoïë. ··?4.‘i;..ï:«j.i·¥"‘>‘•a$§‘?¥>»;§";ï24,"+·»‘. ··*. {J
44. .«. .j; 444 ‘ ,_;r4·4r ; J ;.« 4. " .,»_, ».g g·g«·ü .%..,4-,.;,..., ·‘_ . · » " 4; kgï-;;, `··» ;‘4;.;4,'_4 '. ··/WF. 54.; 44; rï 4; ·;;» ;,4.i_=ä.;;«xj,4:.’~4;4€4~q»ä¤ï; ‘
r 4 .~ " 4 .> _~x ._ ‘ .-4 . _ . -‘ ;; · 4 ~ ‘ .··_,‘ Q =’j=¤;.‘ ‘ ,;.4 ..4- ;» 4.·i<·.’·¤ 1 M `·..•T ‘1'.‘.‘Z`- . M4.? Z
‘ ‘f`4.`: ` " fr? . Z. . ·I T`. H. ‘ .‘~f "'­·`­° ï$,££‘ï"`¢3 »£:.>~="" .­§‘¥‘~··=«‘° ' `¥'§i‘ I']; 4­':~'.E·»? ïm1" "
` ¤.' ·‘·· r-" ·{ !. .· " -· *3% .­ ’`ï- 4 z=' ` .ï*‘i%.;...·é“"”"" Q, *:”"‘? ·.:«-`*i` `ïf. E2; ich .
‘ ï*g.·ï’Q‘,=2f._.`g. ` *~·. .ë` · ..'” -ï‘ T ’ ~_"'$‘¤"* (/‘¤ <.°".’ _.».; · M". J» KF'! ‘~ ·"<'¤/ {*.«¥«.‘> . "Y ii; =-9.4-" ¥·;""!<Y”?$*ïïï‘;ï§á.4;_
7 ;.44".. Q V-; ‘ #" ,· f 4 ·~ · .w~.· . ‘ ’ wl . .. . ‘. .·’f ‘ ·=. 2- ‘.-‘ z wi. · .l’·`ï"· =·=v· hw "¤«‘;me·1<ï€..b.ï· .4 .­ +:1*-
ï«·¥;. . .. W' - " · · H *. ‘ · . '- ¤· `- 4-: "ï‘ Zïviïäi `/2='{‘&l<ïë$·-i;¤ä=t¢2.·
.%.1 · ‘· ·.` . ·’ J ~ · 5 . r w ­ .. J ‘·‘» ‘ ¥· -.‘ ’· ·< * ‘Y‘;4¤ï.M¤è;~?*`èäj`ië¥ï%`¥‘€¤‘üw
` J '¥·« $*.9 ‘ '.' I ~.‘ '»~ '. ï.' ` "‘ Fl `· ` v- 'r· ' ' ·· M ` 4. ï J. ·=~:`. .. ‘- *«"‘:* ï~ ·`;' ·.·" jv'!. '=' .
4 faäï ;F',ïe"i»Ly. 4*44. gl J * ’ V ¥ .' v ` ..·.` .». ` § Q?. -1: "C- wi ZH 4% ‘= O Q 4 ' K Z
`Y . {F "~· J ’ï B ., . ` ` ­,.' -5. ¥ W.; .- - .` `^ ». ..4 ,. '. ‘» . . "· “X4·.­ 4’ E. 5. ` >,1‘T"ï"¤-." ·ï~F>;;;ï*. <«‘4«.Q;‘.. .7~“;."
1 T.*... ¤... * ä 4 · , i ‘,.· . 4 ‘- = .‘ 4 4 ., · CV .· . i ,5 ·4·"· 4. i·.­ .··.... (­^··. »4i- ~·».ï.4¥ï .«'·4
`. .ï4 *.4/`KE v ‘» ’ . ‘ .3 4 " _' . ' ·· 4 ·. ‘. ‘ ;~ Ji? ` .-62. ··!l’¥=·"".’§‘7aX;‘.` W'?-ïï a4z@‘·
··,. v-‘1.·¥¥¤.‘..’.· nu ' E . ‘ , · . ’ · 1 ·.· " M `·.<·~ ­-^~·’.·. .­‘..’@>·¥.i.===.磻‘<.2·§’
4 4,;$4,§;4_·4·~ 4 iv L {444. 4 44 4 .-4 y .( 4_ 4 . - xl. 44 44 · 44 4.’ I 44 nn 44.ï4.~4 4 .4,4; 144 -4ê;4444
4 gl 44. 444; 4., 44 4« · 44:4 .44, ~.._ [ 4 · 4 ./ .. 4 4 · 4 _«4 , 4 4 4; 44 44 . -4.44 444,% 44 Ju 4444 .4.444. 4;.4
-_ .. ,4 .4 4 4 ,4 44 _¤~ . 4 _. _ . ·, 4 w_.,...·.·_:;4_
#.4·"{."' ·, 4 `4 . . `4. ·'~` ‘ ‘ ", ‘. ·· ‘ ~‘ '7 I-:. ’· ` ` I > . ^ vii ’·’ ’·`$'· ‘.-‘ e "[·" ·'?I~$§.·?ï·:*,;Y¥KYä‘.‘àá·C’
‘y. .'.. ‘ .; ‘ · . .« 4 .u..x . ‘ . .. 4 .· 4 . J · ‘«>,. ,4-.··.·~ ·#,~.· .· .4~ ·,~ wl. ~· ·, ‘,«·­¢4.>¢-­·¤' 5;% .
ç lb. » '· j ·; T x' J 4* ·~e¢/*` ‘ ‘ ï` .' ‘ . ‘ .4 · Y-. 4 . . .?.`. ~ >. J F?~ v ~·, ‘·w *=‘J4 ;· ;l·"”ï9$ï:·U*$’ï‘f·. ·äïä>2ï»--
‘ {i..’4"f447 `Y4 ,:34 ·'j.‘, '­·4 4 * ; 4 .- .4 -.. ­` . 4 ` ff ‘ ." · C ‘_ ' .. j ' _· K jwggi ç.; Z3`. 44:;X4(*;{4r;..;§·y·$4;%;&§’
g. ··, N-.g44_ ` _._:‘ 4 4.. . ~. ‘ g. _4 244 `. . ..44 ._ 4 L 4 «~.-; E4-.? 44.YT.rçi;;;;e;‘:
I` N". A; .«‘¥"·* . . ` " ­ `, V Y A 4 {V · * - ’ "... ` V ·¤' -'; A? . J" X l.·#¥Q)F.ï~èr?»y?;,¤Yë‘*»ä?$·{`
. . · ..·-x . ··. · . .. · .. . <.. · 4 4 . ..,4 4:, ­;.
­· 4._ .‘.A .5. v. 4 .4 .4* . . . . ‘ 44 4 4 ·: 4. ‘ ‘ r 4‘ ‘ ,44 4 4. i 4.., 4..1 ,‘ *4. .g.4¥<”,‘1i..;$èg,4g#<x
..L. ·~' ·l‘¥'. ’ ·· ~ . - . V =.:’ ‘.¢.‘ ‘». · ” .,` T ..4¢‘·.‘av r4;.·’..;:4..: :;r-"·.·;-~4‘~‘j4 ­.
; ‘> ·“ '1` 4; `· V . ». ' ,· . { ‘. *34 . J] f I; ‘­ . · X" . ""’ =F*""-jl.? ·~``
r ‘¢· . §·;‘ ” ..g . ‘ "- ’ « < ~.4 ··.. 4 '.~,i‘w4~._·’4‘ .<« 44 4. 4 _... .4 _ 4 _, ~*;.4.·_z·44444··Q44.:44;v_.;,_e;.;4;_4_
, 4 4 4 4 4 44 ( .,,1, . 4,,4 4 . 4‘. Y4,4,,.4...44 ,44.
. ’.‘ =~·’*‘ " V ‘. 4* . V ' .. . ‘ - ·’ .1 ‘~‘ . 4 - t‘· .. v' .4 v; ^~ ' 7 4,:.,J; ».»,.?:`,.~¥4¢g;J>4#¤.’i;4; .
V v ...,. ’ 4- 4 .1 . 4m . « »·, 4 .· · ' e ... y. 4 V .,.. 4 4- 4 L ·_ 44 ., ~.;.4 4· 4 .; -.
. · w ‘: W ` . .ï=1’ ¤"' ‘ · 4‘ ~ . .‘. T ‘ V . .· ·` ‘."· .; LP"' : ·me ·ï’-‘<"‘..£i:‘1r·¥·; 7¥:v.>áz<è?Z
.§ G' T. .1-H` ' · ’ 1 >· .‘ ‘ ‘ ‘ · ~ ·"= Q"' ,. .. ’ .‘ 4. . ' ‘ J ‘ ·· ^ ·> `T . ‘= `. ·;ï '.1'Qä~<4gyhäïäv"xf=*çï$;!*i£nïZ;;:€,äX4:;
Q ‘ f _ ‘l. .-44"‘-· 4 4. · f'- « ‘ _ 4 4 4 4 ‘ · gj.-=­ , ·_: 4 4 ·4. N *4 . ..*4 ' ­· 5.45-.Fz.‘;;­;_4{‘,·4;·-_•%.·l4·,~_;·:,,·.Qi
ü Ii? W .`­~'* ï‘ i N. `- 'VVS." ( V, P' . ` ­ .2 ' ­' ,‘ . ’4 .·‘-‘ ‘. ·. · " ` "‘·' . ‘¤·`.4L· ·»n"TT)"';-jy-*"’#‘7'€’·. 3çï?ï‘1§.'Yëä??
~, . ; ~.4.· ¥ . 4 5 ~ ~4 V ‘ 4 ~ · ' · ‘ -· · 4. a . .··¤ ·· ;,.·4l?4=­4#-.A‘.ü4«$:w‘L§‘¤;¥‘{. .:<4¢,;5<;L~ï
45 4 -4.,. 4 4, 4 _>> 4 ,.4 4 4; ..;; 4 4 4 ­ 44 4 4 4- 4 4 ~. . 4 .44 ur .4 .~ 44 / 4_ »44 ·· ig 44..êe
4 44444 4 44444 44444444 .4 _444.4 4 4.4-.4,4..4 4 4 4 44 4 . 4 ·- .4 4.ï-- 44 44 i 4_ 4 L _44, 44.,.4.4 4 g, , 44'44344%44ï‘«ä4,.,4:,4;4@4;;ë4iig?
> v "‘»· ‘¥ ·‘» 'V .. ‘ · " u ‘ · - K »· , VJ; · 1- ;.4~r- ‘ 4 .· r .v~ .4.1;.* ~ §>".·"`4. ·.6‘·’§ W:··~r[. ‘~>.« 1*'L~
ï -~&·. V V ·*· ’ . . ·~ .·= V .: . V. 4»· ¤..» S;4 ·. . ’. ·=.‘>.’ ·2~ ·· mv. ~·~: 4* U ‘‘‘· ü·-·#«v. "'
44 iv:.-4; ~ · 4. 444 4« 4 · ·.· j__ . 44. .4 44 4. 4 4~ .4 ,44 / 4 4_{>4_ :.4 4»· . 2 4 4; 4_:’4 ,444- 444 .;.4 ïgïi 4.
* ‘- `F ’ . ¤ ‘-`”"‘* · '· .· ~ . # ’ "< ¢ï `4‘."« `” » "` "··‘·"».ï3'1 F ,` .· <«..ï‘.J·` ‘?.‘3#.‘*‘.I~¥.·T4.`*»¥·:.1;§G":°‘::".ï*!.MW
’ ·'.’!.‘.T-‘ -‘ ·. `¤ 7"'. F - ." `* ~‘ ­ .".·4-­’+ « ' . ‘ ‘* n .. V · `: ub.? 1· Vir.; ·I' Z V ~ ‘»» el"'. ï.·?-‘E*·w"·?a2ï%`;·"‘ä
x « r . « . V J . ,4 . . . 4 V . .. ., ,1 ,4 g ,4
4 ug. Kw .- .4.- 4 ? Q 4 y4 :4 4/ 4 4 « . :4 ~_ .4 .·= 4, M4;. 4; -.4x 4 4-4,_ ;44y__.._r..,,. .,­454;4ä..£;.4¤·;. Q;
_'·,4~. .- _,.‘ 4L ··. .‘ 4 . ;'¤_.4·:._’¤=:_._­ ·4; J r,«4;4._· -.·;{’._4­44,‘· 2.
ï· ·‘¢ ·) V.V‘ ·. ·. :2 Q .’ .. -‘ . ..· ~ ` ‘ ·.`*`;.Z 1 .`·'< " ` 3 .l-" ·l` : `VU ..·'€J/Yf*’«~ .‘;";iF.`· "‘?ï
4. L*"‘ ­ . ï'«.¤7 · "‘ {·T*< W" ." `,á‘ " ‘ » ' ` I , ‘ N' ' /~` J; g x' · `.Fv Q; 4 . " "' `.‘_·‘ äïiïë .x"ó‘·'4;»1;, 4;
Q . _’ ä . ;#4«,·‘:~«4 ·` 4 '­ 4 . ’ ·‘ ·4‘-' ·« _, ; ‘ ..· .4 4 ` *4 ~.; · ·; .4 ~ 4 _· 2.,2:4 £~,_:.·4¤ W 4* ·
{ {-*§‘ ;ZïL`V" `"` Z" °"‘ {gr; ë · V7 ',= V .` ‘ `` °" V . ."‘ .5 ',""‘ JP-. ·. · · ’ ·’ 4 v¤¤" `.- ‘ ` - ’ ‘ ,-­ ..`ï>§ï;`£»;($.i4!‘;'{;ä@‘ I
IQ ’· ,4 , - 4 . ·,­_. -· · 4 ‘· ,4~*.g· - -! , · . 44 4_ .·~ 44 4.4;. .4 .~_4.__’ 4 4 gr · .· ‘4 4 4 _ ‘· '·, _;_4 ‘j’$·44·4»E$,4;v«44‘Jg__;j4;;4__;r_ .=
4 I, VH .. ’ ‘.·_. ’, 4 ,.' . L.. /.4 ~· . #..« 4. " ‘ ­ 4 4 . · L4 -4 ·« y·.‘ gm. -, ‘ 4.r 1**) ‘ ;.w,·'.§ .];’?€‘·k·¤·­ä,x~.;r
e **“·‘ = I f ··= " ï·,, ‘ · · V V.`V .:· 1 J; 4..>«.» . . ‘ ’ w', ‘ · T . ·‘I“ -. ‘ I .'-.4çc
3 4.» ' .. 4 4 _" _”. ·,« 4; 4 ’ »~ " ev ` ..¤ ( 4 ‘t· . -4 _ . ` ` » ; `fj· 'F ‘ » JV 4 ".¤' _¥j"·· .w4‘14' '.» "ï‘ï..
4 4 4.44 4. 444 44441:244 44 ,.4 44 4:44 4 <4 ..4 4 44 ..4. 4 ..41 44 ,.4 4 4 .. 4 44 4 4 .4 4 4 ,4. 4 4 *44.44 4 .,_4 4. 4x_ . 4 44 4
_4 44 ;· · .4. 4m . 4 V V · · . 4 -· ~ V · .· 2; « 4 ,4 4 V # 4, . 4. 7 _ .«¤ ·- .v V g. ·;­>:f’"4~’«.l·;$4:.3<‘£$‘${;,‘.»;‘;;;«
° . *-.·.·4. P {­· .‘._4 ·.~4 · ; w " ·- ï.* g4 . » 4. ie { V ­ _4 ~` ,4 4. «4#‘ï_‘ _· 4 .4 44~14- .f;:4·_r. 4··.;1jQ.4r,§¤4g)_.;2­¢·
4 .444 ~~ 4 jgb 44 ­ 4.. R «__· /_·. 4 .. _ _ . _. .¤ ‘ ' _ · 4 `444. 4’ 4». .< [ :41.. 6, {4 ·{.<_!.;·¢ 34"gï.;¤£;¥4_,g44;$§$
. T -21 . ... ‘ . .. · · ' = .5 ' 4. - `Q=`· · ‘ -·w,=v­4';.ï~ M>­‘.·e*<>'. .
· ’ . -· _» V 4.:; ç'.? .4 .` x . _ .. _ ’ ­”.._ V ‘ _. <4 S -*·§»...4*.e.4.. ïï¤.·.;·.· V.~’ :g?‘·.>"=·,.*’5g·.@ïY*~
~ ...,.» .4- 4 ·.· . 4;. ,~ vg . V . , 4~ ·. . . ; ,· .4 ·.¤ 4. « ,«». >·. . J .5 ...b_;?4·.;»;¤J.·
4 ~ _·.,4- .· ._­ ­- · ·, . .¤,y . 44;; « ·; 1 4 · 4, - ·4 . 4,u ~ .-ag. ·­ .· .4. ·=;H4.“ · _%· ,·.’·.·-r. ·:..· ‘;. 4.,,= 4;.. .V.. ;;y;·>§A
4- · ’-·~·. wk « i- .. * . A '­‘ .`·‘ ·~ 1 ‘..·‘«··; .. .. ·.‘ V .~ 4>. '§ 4·4 · ‘ rw ‘«.J·»<.‘· A. .Jv..*·‘v' ·«­4.1-5,.7.-2*; ¤ 1
.. 4;,. *’_ g; '· 44* ` ‘·;·' 4 wg E __ { ‘ V 4, _,:Q4á.4g.»;~ï·~‘,...·¤’."··2".e‘g ;. $4*4; jj; ·_‘4<?;*‘.-;5‘_-è,.4‘.ï¢` ..;{<§1’4;‘4*4·$Hj
. 4,,344444)-%; 4.4a.44l·444._4 44 .4444 4 ..4- ,444::-4, .4 4 4. 4 . 44. 4 444 4l» 4 I 4)) 4 444 ·. 4 .4T ·44 4 4 :4 444 44 44 .£4,4;4(,ï4_;ï·
» " z .` vw"- P ‘ "'.#·i. E-‘ '· 4- ~· .· 2· r"-’¥ ; - J" ·. ‘ “ w .· .. . Y. `44·=;«§l4 .",.;"·25>»*»·$C"’$5‘S'F(,?;
§ _"‘_ ._.4g,l25` -` ­' ·.,S4j;£*‘« . 4· 4 " ’.`·, · , .- ’ '· «. _4 _44 ·‘~ ‘· ;,f¤ ;_ ‘ ïJ:.`4«" 4 j 55 *‘, g` ·~·~'_; afg::.<·44.»§4;.f;'I4‘·.g;Z§­‘¢4;j
; .4. " ë 1:.*, ‘ . ··V.V . ‘ we. ‘ F -;C=’ ’. .~ ‘ . `ï*‘ .· V ~;:.J .ïi’·~-- `¥§ ..‘- r`-‘<<g"*«*‘+·#".i=·¥‘>w·,+
· J, ‘, J, #*4;,4 49... :44 V . xl ‘_ , -_ ;Q_•.4. ‘ _ 4_ 4 V 4' 4 /, 4s-~ · 4 .4 4, _ `_ 4 4- W- -_:‘,· 5 44 -4­._N_è44.4J»_:4,. 44_:4_.•§..4 4~,».·;44;444
g' Yàwr; ~:"1·‘··‘/ *2 " qï 'I x ~V` ·`_ · f V - 2 "¥·­7` Q A ·.ïï` L I · ï · "~`: ·` ' fi? ­é‘• Y ï `·‘v""/‘l¤`);`3ï‘&§§2ê‘­
« « 4444 ..•?5ä.,,44(44444ï.«;xL_ 44444:4.4 1 4 . 4 44 _' .4 _ 4 44 ,4, -4 4 . 4 4 4 4 V 4 .4 4*4 4444_4.‘.4. 4=4444__44_4
..5 ‘ ·· .:=~~~ç ·L.. ‘ 4 _ " -‘ 4 ‘ 4 . 4 ,._.4~4~__­.v_·¤«.4 gg 4;;,
.~ 2. .‘ ~%¤=‘». ~ »‘ · * · ‘ * ·‘ w ‘ 4 ... ‘ 4 1 -· we . . l . 4- »‘ .u -,. .‘
.‘ 4. ­' `l?‘~.&y·e‘ F`,./' E ·=', " ·` 4- ‘· · ‘ S*'l·' ` ~ " ." -‘ 7‘ ..,, .. V ` ·. ~ ·" . " =. ,??.I;JlY’.·’*‘[ï' F" {Ei
‘ ·‘ -· .·`­=w"» ’.·,"? ` "° .ï ‘ · ‘ ‘*‘ ‘ ‘ ^ M`. ’· . Y. ‘ 2 ‘ =" @"ä4­§,. $.­;1·¤·- ï.*>;.iï.. ‘::
. 4 4 `· ­ J:. Q. .·ï,4 .· Pv v4 ¤__ ·-‘ ’ Q3 = V _ ' . 4.* ' , . [ .4. AQ':. ‘ï· . 4 ~4` · "_.4¤ "4. ··;" *.«.{ ­.3·<«J_.¥·; ·ï.3.Q5
` ·L· ¥·­‘,'i*.s§!hï" T4`.- 42 ’.»~,···‘4 ç‘ -I)-.·4."ä` ~‘ ., 4 » ` ~4. » '. . ‘ ç. `.' ·l ·.. 4‘ » ’_ 4 , .‘< ‘ ~ ·‘”"'<,.‘ L£’«d‘ï:=~€?‘~ ;.';-,`, ~.*‘
W? " ·‘<."“ï .~‘ §'#M"--¢*‘ ·‘ 4 ‘ " ·>· .'·‘ "· . ‘ï'. - ‘ ‘ ~~ ,. .« u ‘ ï·.:«"~4».<‘·v1=‘4.=«a";.".r«‘4 jv-.
l F ` F . " ;·4•,4F‘ï·:p ’,§,». ‘ . , " ‘?'F;,4 .= $5* ` 4 :. 'ï hi'. V 4.w ‘ -- I .¤. V .= 5. L F; `·? »(·­. `4¢.. U-.ï4»:`_‘.$".)·`-¥.i,G§_;r;E`~i<
· V ` `w_’S..ï §£4~~:¢ï ".;,·? .,*24*4 _·*·,`.t9 , ç4;..‘ ... . . 4 ..‘ Y., _ _ ‘ · . ‘.4‘, ·’ [_,-‘ .4..;;.. 4, .._geg._«.,.g4~ gy
gy 44 ~ ‘=4ä·" ‘ ‘ .‘." ‘«'· ~·.ﻤ"· ·4 y ', ‘~ ‘.4 4 14. l · · ‘.» 4. ‘ ‘ · ‘­ ·· . ·.« ‘·# ",4· J- ~‘ ‘.. Mv, ·vn‘; y«q.z§;ïr·$'§p.
’«4z1 ‘ « ‘ 4. `·{..·5‘,;··{‘ `I'. {‘_1~il4v.4.·.1 .- 4; #; 44 . Q « 4._' ’· ¤ 4 ". ‘_ ’ -’ " 4. ’ _ 4 4 *4 ,_ 4 ·;‘_.44.·; 4. ._·¥4;'_..g;1;x‘j;_;;)4· g<44§_4;;2L;,E
». 4 ·:‘ - 1 4 :· ·· ·.~ _.`;44.·,_.;~_j =-. . _ ; . · 4. 4 4 4 .4 ·. ¤ .4 { - .4.. ..`= .-444 4«4­ 4~ .··4·.`xê;_¥.444
4. . .. 44 .44. . .. v 4, 44 . 4 .. 4 .. . -4 4 4 / 4. . _;4, .¤...,. {-44f>4.....»,4..4;,4
W. .~»’. `· ·¢ ‘ “,«< =‘.:=ï~J ‘.·’ · ‘ z ' ~ · g ; - .‘ ‘.« ’à~_;<.sï
?; lï'4.’_"‘ ; 4 ·’.4 5··;44Z’·;_;61`4;§·4* `__;,;‘gï· ’; 41 " :‘ ‘ ·· 4 4 -:.4 ;,_”4 _. · . [2.- `'‘^ ‘ 4.4 . .4 '_,4 ;- -4;;-4 = 41‘4§¤;4_¥_> #.,44
`§"·*~.>. ~=ï'."·‘e ·'.u-..J;P`èL ". , 4· ."`· ` MV - 4. ᤠ*2 ·= 4‘ `-.‘‘ =” ’$*·`§g‘;.U...5€ïY; ·».‘ fäáêbfi
4 ."'4" ·_ 2...; Wi" .4f C, K : " lig;. 4,.4 · ‘ ` · . ·” ' 4 . ·"` » ` 4. ‘ . "·« {V ' 4 ‘ 4..4; wd [_4`,4_ ¥?>á`]4='4_{?;
‘ ‘,' ( ..= Cr" " ".`ï`»‘w.ï s ’ï ` '& V" ‘ .` · Q ‘. . ` . r ` Y [ MRI · X .5 ‘ xl ·‘;> ¥`.‘= ^;:a.“` " `l‘;'5`.·.<f{~‘{­·`¥§'ï?¥S
· J.- T 2.* .· *...;*1 4 ’. · ` . .‘<~ ' . ‘ - ·.`.G .' ¤; x ·· ·‘ " ·i . ·.w‘¥/rg .·{· *’ ga, m ·%.’¢ï.4
. · ‘ ·$`·w .4=.· M" 4. · ·. '» .· . . · Y . ‘ ` *' ‘ *,· ,.*2. ‘ ·’-`· '··‘« ··•*,*.‘ïç,_L·'è
­ >‘ W. . 4. 4 ~ ` 4 ' · · ,· ·· ..; ` ,4 ‘ .5uc. ’;4&I»";u.$.·‘ä+¥k;­?~
I 4` E, . _‘ `ïl? gï 4 4 zk,`. y ’ ” ·P‘ ‘ A 4 ­ ·. ·` .. 4 / ’ M ’ 4. _' TV;. 4#~ IW _";,‘ V“.`~;·‘ ~`ï­€"g¤?.%:'$l;{;."»'$’,'ï§ó#;§`ï
F?. . * .. . " L`. '%’-#52 ° ‘ï` VH . 4 · vv ' ` ‘ · =’. - ; Y ` -¥ A "~ '. `‘-' `·‘= =’.éï'§ä’ë
·‘ ·4~·’ ‘ ~` M ‘·»4 ’ ï'4··­,» · . · ‘ · u ‘ ‘ .4 . 4 » " ` · . . > 1 .. . -..,4 ·x..·¤. ¥‘;;:":.4.g&4j~·.g.,­··­4.
, . 44 . 4 _.4a_ . 4. , .4 4 _ 4 4 . 4. 47.. 4 « , 4 .. 4 4 . 4,-.44. 4 4,,« ,444444 ..44 ,_(,_g.L,.
; 44 ._ 4i. -. ; 4 ‘ . 4 .· 44 ; · 4 . 4. ·. 3 .· . 4 g ‘ . 4,.44.. .4 4.:‘_4[«;~¤äj+·;c&;:;.
. x `·-· L. `·ï ¤ '· ~ . ‘ ‘· ‘ « 4I .'.. XVIC . ' . ­. · 4 `~ Q'? `I '. ’7l)'­/‘ di.? Fre ;":$’x;l
I4 l J C4 .2 {E '­4 ‘4' ‘ 4..» { ·,;4 444 ' S .. ‘ . ;4. 4*4 I 4 $44 _ ‘?4 ·' 4 " _ { -1 14, . ·” _ *4 /,4 ;4· _ _· "'«4`[?j'4_);;J44·7_. 4‘
."..‘.J.·. · 4, Xl "J ·. - ‘.4" z 4. ,' ’ 2 .·.~· '· _ x ‘ .4 4 ·‘. ' -. ;J4.t‘ .. g` xy ·
4.S_ï 4. 44 ¤ 4 . .../.,.4 4/ 4_4» 4 ;.4 y A 4. j"._ 4 44 M- 4 4 ·- 4, ,4 44 _ - ~, _. .,4. .4 44_ 44 4 ·, 4..4,4 T4 i_.4ï_4..E«L Q4;
'Y ’. I .. ‘ -a· « C ;. ·.- . ·' 4* " . ‘ 4. J ~ ·’ _,f‘ ’ . ,‘ . i.‘..9· ·.4`«J*·- .§ëz=§‘¥.·.4?,{.1
#4 ‘;_··;_ 4 ·· 4- ’¤ {. ;· ‘ 9 ‘ 4, ,_ * 41,4 4 · '4 .4.· ‘ _...4 ~_ 4 · _ 4 _,·4.­w4_-,444
. 5 ‘ . ~ .` 4jF* · .i· `+’ë{’¥4 " ` 2 ` . ” .' ~ Y .` - Y/Y'/’
ww- x -· .=· x 'Y ·€ . :·. ·4~ ­# » .· . : ` ..4 ‘ ’ ·: J.; ¤"‘ 4;.... -·`?·‘,‘»:;%
ga. .4 4 ,.44, ," ·4J , U, .· 't,~" ,4. > _ -4 4, ·.. .4·,;4.44 ; 5/-;£4 ·4 ='· ?.gf« 1 ··*_4·.?."4<v4,,;.v !, Ir .4. .;:.'»~·4 .4_'=;.
‘ ."‘4,,i,4 ,`­? ye, ’ " dn {-ä ’.7‘ Y yj ` ` , 4’ 4 Q4. ; g. § · -»’ ?, ,4 ·. C. _' " ~ v 4 4 4;'jj-L'. V" L4 ·,`· '. ’)‘I4;,'!ï;;.‘jë;"C?y‘•§
. ~ · "··:·>'*· ï·· · 5 ' · "' ­ ‘» 4 ·.·' .· ,r ‘ v ’ /4.. .. 4 ‘.:·?¥2i’4‘€;:·==»I.f‘yf*‘·fï~··~'e
* GF`; "J 4‘· '. ' ‘ï . ’ T;. · Y .· . °;· . ’ ’.·,”F.&>’ï».¥· ” ·>‘-T,»;'ï‘4.?ï"(g.;=‘,CF4ï§.è';§i¤;¥
Q, " ".’* = :’ .· ` 4 K. -. #5 .' z .' · .4 . ’ ‘4'·. r.. . .;•’. 4 ..r ' ‘ '_,«ï··~.M’ '“ =’· f ·‘.··~‘u­» '·’ C ‘ï^#-=»~ .«
4 .4 -,4. -44.4-. 4 4 .··j4( d . .4 · 4,-4 44 4. ,, , . 4 .4 ._ . .-4 4/ (_4,4¥_ . _..« 4»· 4- 4_. . 4 4,44444*4.; 4 _ _ .. _4 ..4_.,4,4,44_<6;. 44 J,-4 44,,444
4 4 4 g 4 ..42444 4-, 4. _4 4 44 444 44 .. 4 4 -44 ...44 ;­ _ 4-- 4 4 4.4 ,4 Y {44%- 4.4 .4 , 4. ·,,,~.,,t4.;?.. 4-{.,..4444 . .44. g 4444_,4ü4- :44,­`;4.4g{f¢:4§m
{ ;;. J./.f§;·{ "4 ‘;;' m4 , ’* ..! .>,4°". .*1 ff; _§" '4` ­` 4 '_44' ."ï 4 4..`·".4,;` Q4 ‘4f n··` ‘J·¢‘;,.: j­ ‘
' · :‘·.‘· .··; .~·w··..¤·z ‘ 44 . : ...4--4 4-...ï..e4·.e' mh- <4:·" ·.A-*4 ·.-..7.L.:=r* »=>«t~a,<.’ :.;..1%. »...!«.·‘·.Y»4·‘-ï?¥.“ï.4~‘~··?»4< »·~_ . i
k ~. 4. ,, _4 ;, · . ._4.,./4 ·-4;.~.4g, 4 4:4: _,4. .ó«~ 4, . ‘, . 4,. ,,4» . 4 «-. ·. 4.;.4 ~_.j _ 4, 5;)-;,-, $4;; ...4.« ;r4·,••­.;4;';._.4, - ,$.,¢4& 414._4,jj4;;,‘_>,..
,..Q.;,á.,; `.’.;g4.Q:‘,;.,. .!T.lY".r.-L"?‘ ;·. 1 !‘. lx­" L. ..·x- Fi`-·'.-?`1‘­‘·L.·:.:.ä·*” ‘f4..’ ·.’ Wf·x;ï..‘=<..·j‘.£ g-JE .14 '·'.;·. ,· .12 ­.‘­­.eL.;.;蠟,.=.;Ei..£';L.b5 ;h`4...·5,,áZ;¤£.;;.;§.=é:‘ï.·’