HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 563.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.06 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

t Bijlage A. s
; PERSONEEL benoodigd in de drie Gestichten, die
. in elkenders nabijheid liggen.
. H00fd­Bureau. le Gesticht. 2e Gesticht. 3e Gesticht.
Gem. 135 kinderen be- Gem. 120 kinderen Gem. 145 jongens
L neden de 14« jaar. van 144-16 jaar. boven de 16 jmmr.
A Een Directeur. Een adj. Directeur. Een adj. Directeur. (az)
A Een Hoofdco1n1nies­Di­ Twee 2e Onderw. Twee 2c Onderw. (c) Een Chef-Bew. (b)
K mctmw 0* d* m`b€id‘ Een Chef-Bewïuird. Een Chef­Bcwrw.rd. Vier 2e Bewzmrd.
4 TWGC 2e Commicsmt Vier 2e B_CWil·2l.1`(1. Vier 2e Bewaïtrd. Een Kok.
Een M“gMiju’n8GSt°T‘ Een Kok. Een Arbeider voor Een Reiniger.
p Een Surnumemir. Ecu Rciuigcl. land- en tuinbouw. Een Arbgidm. voor
` EenMngztzijn-oppnsser. Een Kok. la•.nd­ en tuinbouw.
1 1 . .
y Een Opzichter over Een Reiniger. Zooveel Meester-
land- en tuinbouw. ZOOVGGI MGGS,w1__ kmchts gilsvey am-
; Een Hoofd der scholen. knechts zrls er atm- hechten ulJ°gB°°`
Een Geneesheer. baehten uitgeoe­ fwd worden'
g Een Godsdienstlceramr fwd W0rdCH`
(voor elke gezindte.)
Een BeWn.a.rder­Zieken­
oppzisser.
va. De Directeur, tevens e.dj.­dirccteur in dat gesticht.
· b. De chef-bewaerders zijn den adj.­directeur behulpzaam in het voeren der ondergeschikte
jp administratie en correspondentie tusschen hem en het bureau van den Directeur. .
{ c. De 2e onderivijzers in gesticht ll kunnen ook onderwijs geven in gesticht III.