HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 409.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.06 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

.. 30 .. I
vooral werk vindt en vanwaar hij, na zich verder be­ i`
kwaamd te hebben, een zelfstandig bestaan kan ver- ‘
krijgen of wel zich in den militairen dienst ter zee ofte L ,_
land kan begeven om zich eene carrière te banen - Q
of, wat nog wenschelijker ware, zouden stappen kunnen .
worden gedaan tot verkrüging eener wet, zooals ik . t E
meen dat reeds in Frankrijk bestaat, waarbij de Q
ouderlijke macht in zooverre werd beperkt, dat, waar J
die macht misbruikt kan worden, zij geheel en al on- ‘
schadelijk kan worden gemaakt. Bij een toestand als de _'
tegenwoordige, wordt de toekomst dier jongelieden niet Em
verzekerd en in eene philanthropische eeuw als de onze, ` E6
. . · 1
diende dit toch zoo te wezen. _
r
TW
E61
i Eea
l in Eei
U { E61
5 ­-- , 1
h Eei
J Eei
; Eei
Em
l c
j A mln
l` A I Q