HomeHoe moeten jeugdige gevangenen behandeld worden en de voor hen bestemde gevangenissen ingericht zijn?Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 829.76 KB

TIFF (Deze pagina), 4.84 MB

PDF (Volledig document), 19.96 MB

y:.,- ·V.V V
-;·*_.__«·~..4_,_ .3. ,. ._
1%;. ;g25»a.g?‘;êgV:ï.,. .;;-1.;. .
-.
gwn ,_ •.§* ,4 ,
EL3 e V .. ~v«. . '.‘­.
:. ‘·A·. · ·.·, ;. ·.:
X . .”';¤ëI*•";ï<*· .~ ·. . ° vgf ï é `V*§ë§*'§1;=<[·i;i.;,’. .. i ;._ , .
E ïg.-;Vs:ï;*._;;§`-. K`-$1 -.;.2 V, . ,,»`·_· 4 . 4
»ä.$~;*<‘,;,{¥.` { ., .;.91;. · _ .,f,. ,j»‘· V ·
_?_§4 A.“1·{. ,«44‘-,‘.$ ~.^._;ä‘.,*. « Njëëmr .·4mj;_‘ . . ' *·gcl,£‘·:=§g;«zJ;;ï`­·;-.V•¤‘.«4,-·’{ F .­ ‘ V
H, Q1?.-.g;4{-S-ï4V4;>V.§g€».. _ V._gg..;4mV. L .7 J -;,;ä­:,~.V·,;+;•;V.;.;_;,­,;.«;-V.1;;;
V’” =äï-’%.èï’*‘ï?¥’Vl**.*·'.«V.‘é»3? "`v"§·.§--­»`;V`?V -- -‘·% ‘ .
'·~`*·$.°*.­ ‘?-`Vwl-V3-.?‘:?*SV*·-.:-ë‘·‘*.*iF‘V " ib; ‘->xFê‘¥<.-.. ~;­· . ~-· ·‘ .¥- E .e-= _
gwgu. _._,)_«,;,@e'$ ~,.ï-.,. ·,¤ .,- .J«,.r¢¢=ç._«»g, 4,4_,U,ï.-¤;_4».à ;_.,.·...-mg . v, T -. ,.·. ..,. ,
-»·:ï;we*.«1¤,·;=-*;·;·*“;.. *4,-5 .T*r5.·gQï-.¤..è§$;,.v ·5'à.>·* .gç.se»ï·% "gäïä .·.«= ,,,,, ­ , $. ;*:5; V . V ‘
Q1-$g-·.V>.,ç.,ï.'$-.¤;·g";ü'gQ·_*‘Q‘ vw ··..;­·;­V~ ·<§~:.,<:‘>.‘. VL ;»‘,-;_§_;; V. a _,¥g · . ,• ”‘:V‘ï·.~-.. iV~ï 7 .`;;ë;*rVZ. .=V r « -.
f;.§_ 1.€'];._._=_§4¥£¤ï- JC M`-., W`.? E. :.l;ï;·r;J;. ;;4__ .~£Vf (_·';Q1?g,C`,`§,!;g? ei wt ~ _.p ïïi _ 1; g_;e;ï;_$V,Q -»j;¤£«.;{;^. -· ,4.- ’ _ V ,
gi;-¥.;;`,-.{;.,~.·{ VV- .*~;V‘.¥"`;`@»‘«‘.?ï-.->F=`ia;‘.-Và3ï‘=§T‘<`. .;§,ï.¢* ” F. ’*‘.ï;§7$­‘­- £*¥.éïfä§%* V .- `- ` .
...1=;.Y1. @45 iw-. -, " jV ;»,V~r‘t*­;·ï路"¥1;«ï“i.-. ;.-Vx gg"? ," ‘ Vu ­· *. pi-‘“j .·«f;,g` ` `. -V , `
4 ,..4%.-). L__;»._,4.g.,,;%; .4: V _¥~~.ä_>=(·.;`4_~4; N _·-€:`;'.§;;§$;,ä ik -_.;;! _’,([<$·kCà,à{ ,.~,..., wy ,.-,2 ,444 _: 4
;. ,·-L-,V.4...»,·,-. . -.v. ,__` ·. - V ·4 <~ . .._; ,.,.,· . .· · · ;_.4..· 5;; _4 ,V;;_ « - , ~ .· :V ' *.·.,V...` - ·
. *;3;*‘?m.»?·- Elf » *'§ ri `fggïï ‘t,· V¢¤ · € ·.~,·"e.Vï_.¤ - 5 ~ -- .- ­;.*·-H? ·.~‘ ­· ­ . - .
. ·g~;;Y*^·V1·«­.V ,·.` ¢·»­~.­=·‘-*. [;. ~ .-I ··‘­·-:~.-·<.·: 2 kg. V. Vw ;.. ..· · ..· . » M »;” JM §.=«#·.g "..Va·=<§a»9*V;ï,§à,s.ï.-·: ,­.· ­ · x .. ,
‘ï€~¥-ïï;‘<*¤Q$ ·-ï.¥¥ W-·*`.,·.[ "·Ci·?x.x*ë$‘€«-.%.‘.ï=‘~.à3ëï`:?·ï’.*’ä"^EJK. .. ,;..1'§t -* » ‘á‘V*·% ,.g · ­ V ` V" *5-5. ·~·»
e`,·.*¤·.V.;V ·.‘V*. _·‘^Vï¥. Ax ’ Va 1.*z.#*’=.~.~¤’§t­; .= ï.*­¤‘· ç$‘»= ‘. v M . a · . V" * V-
» .5..., ·•!k . . .~..$.­... ; ;...• q.- .~,. -¢»¢. -.~ . gg-,¢=.¥-·. -·.# ··¤--lg;-V. V ‘ ng., . V < " qq w;.·»~«·*·V V­#-Q2-. .‘ - ‘-­ .. J -ï ’ - ¤
,·< .-V1 Vgg .:V.·.,_«-*_·_,.«Nl»·f;§.;.;,...= nwe V=e· .-‘·.,?-·Je ;*.. ,~.;/,¤;, , ~• · ­ · _§`_ g. , ­ ~. ,· ­ .s__y. .§._q,_n·[m;ç«.,--<.;__;-5.:; ­ ..«;.
Vw- Su-if? ..«:ï.¥’a,i` 4»‘` c V2*)'·’.çï .~§?: .i‘*:~­;- ‘=-‘?QfQ<-M;-..`?V*`üäë V .r<* .V ... ‘ , V-, «g ‘ .;¥;. "‘­~ Vg'&’443§’;‘äàä5iä2ë:Z¢*Jï§g;.:è»Vè».,fá·Yy .» ézêxïl,.
., i.,¥-»e i-y, .V.V :..‘ï- V' "g;aV ., mw _;V>.s 1,..- ~‘,· V.‘;cV>§·· *V-=.>z~V- .»--,.,ï~V »«-<·¥§•., -. V gs Ai.;-· va-g.#¤è$è2;ïs¢er;xs‘§«=.¢·‘ .»‘‘‘ = <.V;·1-=·.·. ···· -,
.,.-;,_§t,jT;g`_· Wlwg .­;4;;,=,_.";ä···,·,,_ .4 {a4.~44;i4à ·.·_L4.-, ;;;_f-4.ë44;•.4{;.»·> ..;-4 ;44¥`_g. ;__4,.;.’4®;{_3E{,;4..·4«ä:.41»;;E€.;. 5- -.§, >i>>Vè4
Sa.- ";»,.‘*. `‘·· ” *‘ V,V*~*‘**£='i ‘;~»*¥:;*`ü*V`Vêï»·’§:V§'ëVï¥- ` Vï‘ ’*""*
­.· .* . ~ . -·~·‘: ;·;, ’» EQ ;.' ,- ·'.··" `ïï ­‘;?~­V'· '-­‘-~·*» .'·>~""'.· ‘1‘<-*-· .‘.,~ï·iV£·` · ;`·* 1i' , `.*= 3 ,'Vf’-.>V‘¢*I` VV F6.? `Iä . V
.;ë*12?*,$’F.Y~;$·*V`äï"Y§`?`ïï·*.J;x.. Qi- *§ ,ï.,ä` . 5-~·:.‘-fel’"‘?<.=7.2‘äï, · fê,T"~ ‘<`·`·<ä2.;¤-·Vrà@àï;;?1°k;*:; ;§ #*ïé$i*
,_4;%[{§á,ä..-4-?(N_4;r;à._S 44,),, $4 ,,4; :_.~_;_..4.Y J. $4.,..; -.C,-,.4.r.n .4;‘._·.4?44kyêglä-ägïi-,»`_‘·.;,..g 4W_”424;·«. 7..,;. ,-4., -44 --: ;,4 ;,_àMt..`ëxg 4 4- 4,.
‘?Y`;.5 .Vf"·‘;;Vï`;Q,{.V"‘ ?ïS·­‘ *""?r?* fäï" *"°*{1'Sv‘·X E..‘V‘*` hun l“*tV"§; ix" -‘°;` {ï'i",>;1"*"/ äë Ugèr. ?‘.ïf{‘::;.;ä;£§,Lli«‘,é?= ;^"j·? J et" E · cw" ’ { ja
· ;,,_V-.;,_-W 4 *4 `, .4n4"¤V4 ·,». ._£,L;~ _·; __‘ , VE; 4·_ ·- , ,..> ..7 y_ I. -;5j(_4,.- ;_4. q ,. F.; 44. . ~.. .;._4~-·V4 ¤._ .4 gd 5 4.;,; , ; _> -_ V;
·. ¥t.`1)?:ï·*V!‘,l1i'? ·k.~gV§.- -[ .‘$·`à{_‘l*i··J`j"* ‘.,”Kf';.§:. .ä. ë H- "ögs. ._??’.*ï ~:¢V'V{i2 ·";;=$i@_ WW.<ü-;,E¥gg;¥‘i5·g·?ï~'Tgï?’YT?V‘?.Y?%‘°‘;f§,. ' Y. F. `gï$‘§{°‘jj J ~. ·
,;;.§..,"‘­5-·’.‘­^#·¢-mm. ` ~è* -; View ‘€" t-`V¥Vyï"`¢ , F·.*;,ï,.§»*#‘*#§2>V`­‘€.5*"{`:.f·;?‘ïV‘·~*"*‘;‘V3`.£;,i*‘ f~g$'-FwV§§`¥ïf`_§1‘·§"€‘ïá·Q%è *-2 bj _ ·; _ - ,
"{^,¢.<j2§­,{{(.d{ g;_Qè«.:=$>,v§§x;, L4,. V- Hr . ‘,`V;=‘:_`.>_~’;':4` V.-‘ `4·, ;;_Lï‘<§^¥Eà{ '.*'_ 4 ;‘fj' {V3? ,;‘§· fJ;§¢E£ï'4 '.;‘ 4 Q`-- · V
4.~·.._ . _;... QD _~ ,->_-,_.4;,,·.; ,4 ._· ,4;-4-4 >- ,_ . gt-44 .,. V _-;_;_.. . ­· ._ «_·,:._;»è&__ »., 4..;.,; -;.;,g-»_ ._; ­ A.,-;..,;,·.·4 ..-.; . 4-: V G . _
; ,1% 'X;$..A,; 4..,_ Y,_.;Q {gg. FR. . ,_ _;C. _ -«,, -,_ . _. _ ;,‘_V7_.«_4‘ -­,_ > _ >),.‘,_s X .`.:<.;;_ _,,_,;,«fL4­x ná.- #p_j·.<;_­­ï,x.,5.1ë ,i{>4 SM. . . .
xs . - WK; «-..;,g;.j_- ·e-..> .~ .. .:V .,V -. -g· V. . gg.- V · q V*J -;,~ pr.- ; .¤VV»·~·.~«»~..V v.EY..««;-·¤·-·;V»-;_­·=4;j‘ ~?»V¢%F";,£* ’•«.4a~"» 4§4, -x. V
··«.V;· -. ·.­‘_ »«··c'L: bx jäç. `V -­. V ‘·-2 · "S;. ~‘* ·»;Vè. "y» -yr.:-. ‘· -. ···. x` V,.=¤.V.~» i‘$««' -’*.·r M _. - -
ga ,·_._;~¢§•'?.V.*·"4,'ië 1%;* ,.2-..á ;5.,*,..'_.{ _ V --·‘j `£ _~L ·, 1.** V, `V ‘5‘V `- ‘.-‘..-; g.x;ï$`:g·.I. w.- ,< ,ï­·¥*;'1;ïVf V
• -’ ä ,•. V--.’.·,..€§<x,V. VV-.:.··».·» 4 N ’-_­ + ,«Yi"Ii=V ~«V`.* ‘¤`. ·~. ,..:·;«§~.*~ ï.;^(z-..Z¢ -* J V ·Q;ï’.£:g;g‘; VV =§»~i£«»:"· .V *~`·o=‘¥r<`* ‘ ~VV
.- `·=-~»_ï" V wb,. .V"ê V J 6.. L _;§¤;"· ’ " ·;çV5‘V;· ,z'çJ4:.>­·§»ä‘ "¤1;·.*·'« 5;*52 ­5‘.· {wy;-. , .Qy=*’,,-Z­· T,{j«ï._; ¥;<;,r·v{4 r‘·,..ï¢ ‘· ‘ ‘ .
.. ­.,;{g«~ » gw, ··,; .- .».~ . .V- 1-V ~. . ._ . `;.. -2x. / .. .. ­~*·..·. -·¢ ·* Ml .­1V¤ .- -.§."’-,* »#* . ·, ~V *~·· · .~-= V ~
-.» ..~ ~-; f' 44 ... . .,- . «·. «. . ..~. , .:..... .-- ­¢ V-.~. V .--·,.­.. .. V- -« · · V.~,»«;- .. :~>.;. V ..~ ­
_Ká4;.:’j;>...,·§»..2,§~V‘•,Q··. ,4*- 1 »_ aïçfv. *2 g. .~, @=;4.;P.· $1, ·> gw-., *- ‘··· -4-;, M Q V"·F,..«~§¢£,V.;<,.`.i.:§.ix-§x iw x. .
,- 4;, .V.- ;­... ...--_ ._ 4 -4: __,, ;=. .. .. ._, _ .- ._ ,. _ 4 .-.4:, ..-~-. .· ;~ ,_.;. ._ ·· .« 4. 4. ,_ 4,-..· . -4.,-,~;.·;.. ,4.; ,4 gg ,g·_.4_ -4,4 5. .5 4, . 4, ~
*-V.E<A¤ï«,§*V3,€~:.`¤e=’-<<.€V‘~ ïV‘.VV&¥r.:¥·JV. ·z ‘* . ·.-­ u ·W.· VV?-*--1 ‘° " ï ï«?`V `-ï~§§J*’?‘';ï¥="·wï·‘*¥ï?Qï¥V`Y*"VVV*"'*>«§<‘ï·=*.ïïb¤§=>ê’ï§.VW *‘“Vä
z`ï';fg_<;,Ci;;.;;.v.*··"<#._.;Q‘ ;"'j V, -·`g e ;-;iï,:.ï.. `-" gy qygàëïfa-«J$T’:ï'§.Zg . `" Q “
4_..; -« ..-4. _4_-_;;:_V-.,L._.· .-...4.,; ., 4- 3«._ V g. _V,.. -5 AV V 4*=;y .¤ _»_.«`;.; .V gyn-.; 2.. V, MV; ,. =_t.V_ ‘ v` _·· ‘.ç,E;4;.g$ .g_g4.g; gm .4;-; .&=:.‘ .ç..­V - ’­ j 4
.*F¥.z?<·1sï*FV~VZ ­==V*..¥>L$*ax;#)V if'-- ' T‘ P Y-ï** » Y?. .;’ L-`-`VJ>*"‘V -V· -ï ..7- ­ `-W-V-ï<..».ïVi/*P`°?ï‘ïï’**‘4;?4j¢Vy>·§.¥‘.V‘Y‘$VF‘fü v'; £;á~«.?`>£e‘·-Tïl&·y§§ ~‘ * ;
ïmêgi-;ly»j_.-;*=4·www .V. «. 4.;. ,4 · );.,§) .,4 *.-4 . , ,., ;- .,­. .4 _<_ g, ._(V ;ç;_-.24.;, -‘._ ,»;.x», ^_-,{;l_:»l,,&,. sx; ,-h,I,,;;4L•V$44F .,7,;,.p,j
.4. ~.; c..,_._ ,.._.,, ·j,.-4. ­.. V,.. iw; -44 r __,_ - __ ;.V ­ ­ V4 V--ï.`g=;`.·,.è·4 ` .‘ {7- 1 V .4 V;·",» «,_ vv .
§«g-,’;;k«‘§g.F$,g.j¢%' `- *°. é' ‘ *2 **4*, [._ iq,. {-y.«L.;?&K),·4 Kàr-§*Y_>;4e'«*V ~.=’ E fp -
V..·`1*>,"@aV,>;; =ï"*";L. ·<,*`~*~.ï·.3,, V;..i .jV ·­ * , ,*2 gi ; 1 ,.¤.··. ur:. ;;>4g_;~; ?«=;;.L‘"*ï "g<ïï·;,ï;¢-«’.&,·*i.ïè+p.$=.<.­',>z%=»<*L,;Vg;»>V
rg-§,;`;§;_¤`_g¥§‘=a>§‘4_V,êg».A jgfgü E -·‘».,"~`-' "`­f{`jï ,», 4 J ' Q4. ` ` 4c` ‘j,C`,.l.4_;»-¢_. JE.; ·FT."Vla‘, _ ‘·:=`-"4_;;*¢ 'ïäig-'·`§g"‘§¥` 4
gx `;‘.1·g(;,$_*.J · -9;; ’­+· ­· . Q >-K? V Q1-- ¤·"-K. .·, . V. N :.ï ` .;’~‘·#·<`. 1--: 'J*..` ~* . ï,` ¤`.,·.V`§4ï2-; Li bc.; {4;,;-c .¤;4·. >•YQ>°ïv% '*;‘·{
- ­. ·7‘;« ­ =­.>¤~· 4 V; .‘ > *1* V V’ . . f - .. .·-#4.* V<‘ .4. ·* 1:. V^ ·‘..5;·‘;~.V«. .· . ‘
ä;VQ??f§·.;;..L5g‘.;.'a`.,-4.* V_ V, J, .’ -ï;f°'~ ‘L ·. *0 '· ~;,;;- ‘V - `. l; (/'4V?;.>_^ ‘l ‘ -` K', ‘»€.-'Vï‘:"` ".,'Y;;l`;‘.V«+?.';·;à,.` <·.x;ä:V*% JM‘{·‘-.V..h;ï’x)’!ç;­,?“V*»z;ë@`;;~èV «'«T'.;, ;
.··$;·.4;:‘;«..M=.a, ··.-wp?) {-uV· . ‘·. «V. 4* ?;,; .__. ,; «‘ , VH;1.-.·.{-V V2~~iC::_;ws­·>..*--.·v·.V‘·«;V...ç.·~,.a:;V¤*-;; .;«.., . ~C‘·V#;«*ê>¥Vel§».Vv 3?;.“.~·;»«;. ··
___,'4$«;,,_,‘».$.. * ~;»·;)4»,.·.­,;--5 <_ ¤, . V _ ;V__ V _ ; _ . ..» ,· .. .;*.;.4-_.­;; ‘­;· .V~ ,·,ï. ;,.;z·...;. ~;,._ ,­V,·;-:­«:_.._;-;·;,-)_·-,,. .:·;g4;._.¤'~¢),~L· r-). . ,_._
gj.?-..z§~..¥-•V-$x· 5*; J. .. W-, +:·.-»~,;. v . ._.;~' V . {VW /V « ....~VL J LV:·~·,'£;,.·;Z-~ Q »<‘;< *·­V,..·.v·‘=‘ ,Y·~­,;r:C"-.1*;qV:.·{p;.§41V'·»ï-J""V`
._·.y·,· .;,..1.1.*.*;;:- ,; ç:. 4-; g. V. ‘ -Vr _4;-· _‘ .V; .. »· ¤· .1 ·;,.> 4 . __ g .V·.;<. - , V _.,; Q, Lys gg`. 1;,.3, ~*;.4 *V;»4_··._ :1;-.,., .
¥«$;·xYï;;;.§-ei,. ,`.4;fV.;_.‘.;.l,.;ç .~.<-g,. ­V,« , .·;. .;.-5.. ,‘;4j4.ä; Vx_ ;,_¤*‘­ V J V- . gs§·4;·f.,,§=<>Q»_.,~· ,,.,:;.;.*3,·*..V;­$j¥è_>;4r,€¥­·;`§§~.xx.
F?ë.?A`~.ä?_·v·'·*Y;ï, ï5.”F.ï’ "Y? Z wil _ ,_ , ."°. *- -`F­Q;4;E- "V^‘1F‘;§'·;.°`/5 V fgQ§ä§gVT€ä”‘;'~>T ,Y;ë;cï·‘;»7"&.s1·?Qïf·`;ïZ
ï**;..J.§f>..*.;·ï€L%ï .èï‘?`V,¢ _x ..·. ig. ~ç,`ïS‘ 4 gs- ~;;.;4·.ï "f§,*L.-fs,./[ 442; ,Vg*=ï§;- ii.-,F* ·.__ L ï*‘*.§g§>*"-.
ä «,,V ­; .. ‘·nV_·V ..~ V »‘~, .q_;· ‘ 3; ,· .;*9, _. .. · ‘ . ··V;­·§` ;). ,. ."ï-:ïV . "· 4.*3 *- _·;§.-gg _. ¤: 4>' -·a_:.v.Vi»¤;,g·;· ä·.QLç,;,?%,*£¢ ._ f'-« g- Aw-
·m*‘&."`ï~>*i. 9** ¤ïV .- V’" "c ï.V .V V·‘¥¤V;< "V« V-·$;.. ` ’. ï~ï· <¥­+ië‘<:«‘~r•· -¥ ‘>r·‘<;··+.;1`. V J XH --4- ., Vä«·.¤ê`-V‘"=4¤V
è;J‘V;.4 VV.; 1;.4 1V*4Z`4, ; K: -4 hè. _"V-`.*,,­$V434:·ä"£>{l44-V ‘ 4
F4 :,-..;,4.,, L4 .4 l;4_·4.·..­4è;;.; ..4;,, {.:,4. 44, V· · 4, T 4;. 44 -¢_ 4,; -;,4.:4. W 4 ~. 4*-.4. l Lig, `,5_:,,, W -_ ,4 _,_ gm ;?._«§§.«i,E&_4i4g~,4.·.§;à ,.á;.» N
{>4-.çY§`_;£?;_«4w§.;>;- 45 ,;<..`_ .r » _ 1 ,4 ;. VV“ `-'».<_ï ‘·.­· 5: , :_.(j·’ ·;ï.;;f_`;.. i.4;_ Fèïiw x '*;`fF§1‘;5)_J§;.i` ;’§§e:ï..·;Q_<;;2{§ëë'¢j·$•H4'
‘¥·;»€'§è'ïê,` .Q_$y €·J"‘4§.i "Y5,:.Q7;; ï `êï E? , C, >",..C`-I . ' · *’Z.' . ' f' "j'Q¤­ï?/` _, .=>’:`,*.»V·L‘ if`.; _;¥ ¤§.~*`ï'x`§ç·» ?‘­.t:"V. AJ--L Vi;".{.’< ,_`€>l§;??¥LSV` 51 *5 V [
` ~4[4R4¥E-,ï;_,,;. Q .‘4_‘_4~· -4;- V. j'-_-_Z 4!.gV,’ 4‘._ `·:44w_ MT >`4 V. ..~"V ';ç;i;‘...,*;Q;,·‘4 ..-, T .`;_à4`%;¤i»;. 4 ff‘~ fit-ïï‘J'r'*;ïf‘4ä,;(=?.
,,45ï_;;·.·..;1·.‘,·*<­. ; <«.:ë._ _ Q V .·· ·¤, `ï·..V.‘<. V, iv i‘VJ,.` 4', -V·=,.· - jj ‘;,,.._~V; `xaa;-. T- 5 ·.~· ;,:*:'»e. =j_' $V J; "#lj~·VV"47¤l :,¤V `*$"Tä S. -5‘·5¥ï_
¤V" ’VQ.§»’M=,?{··,§*,ä ->'i%Lf‘<°ï.­-;. 4]-°¥ .’·,§QTI=?V f'{<ï.` iii. ', ·.'‘ >",Vï·; `VYQ "’*" X'<';Y&'*."§?$..`ïT“EïE3’ïyjïl
$.;;ï·..J..:§jä, Q4,. ~.,;;...«. ï ,1; ..4 ;«:*«-7«=V.>-à ,..· ,, 5;:; .ï V-<;;*=;iL·· A,.­;;·+‘ä§&-:3. -.3:.*.. C:.-.= ge, ~"’.£.;¢ç<·.:~V4·.*..=.¤;¤jg
-~..::­‘·.. · wv.- V: -‘=, ‘«* . V ‘· *V ; ­ <‘ V· .··. 4.. V r*;V · -*. > 2 .- :,­=·‘;», -. .,.-; ..= ..
Mïrä ä;-59-«,.` ~¤.­.@§­_?«.-- . #*7. ,, · .-·‘ 'hï · ..‘~T?,.­ >.V‘;­ .1*VV _.*V‘»·~{ _‘,.4.>??:*§ ,V-,·V·. ··;~vg..t_;f‘._.~;1{r<;=`*ç"X .<....i,`€3-z. ”{;ié'.­-VV§;**La‘L,,V- ,
c.=..a!-F£«‘.4<$;· .*:·‘·`V.,`-." ; *. , {77-* .*.. V WV ­^ ‘. = " ~ . V ­*. ,¥·*·<*--·‘,$*VJ;>l‘.:Mi;· ' Vw?)-, .'g’.‘VZ‘­y-­u‘€‘­.~·~ §x;i‘V¤'.& `>·~'¥·é’>?@,Q.,
¤:(,§;c.`.>I‘~** ï"VY.F‘ Y V­** .~¢ï·· ..‘··~, .V * ‘.·.~*"ï'* 'L , `.¥‘ ‘­ `.>*· ·‘>'a-.*, " 1* ‘..» !‘:·'fï*·`~¢7 *`:' ·`..·.­'»~ ,V¥4.§4Ie;**.. .***‘§».;‘·G.‘..,){.`ï§* Q4) ­-{'.,·
‘. .ï_»~ 3. ;.*f" V<-=_=­-5 wv. ,:?· V VV ; 't.‘«.-.,;V; -¥V. , g~. '< `·,·# ·.« V*= «‘ *‘ " -~.V«..-;-· ·"Q,_-?>,4L V. i ,).'~"'ç.·- *,,§:j-CN n.ê*­~s;. -·­'?*,¥£ .'..:`.,.
V .V 4,..-* -=: . ‘‘‘·` V. V-...*.2:-­· .ï¥.?.V-,-.¢.- . Ww. ‘‘’‘ ‘ r.i;..·;F**§¥..;_;V~;>-5 .:
- » .,-áa.»$<,äxVïlV..~·­‘.r:‘ .,,41-*2:;* ï...' * V..,~.e Vs.- ‘.~·`.‘ ~ .1*‘:k>x.V F. ·=’ ~i«i ri-·­·­-Vr¤s’.`«*··.# ...-*-54;. ·· ‘·.‘.¤·;~.-.­ ’.‘’ ‘_¤-=sVë..¤‘~:ïau•6·..- ,.‘ ;T<‘*
'l’lï*;‘§v·f&èT§ïe`5J¥°T* V;ïl~'-YV=‘ __"< -`r·· , .* "Y. `VJ -.= »‘·, VS-4ï,ï1-’-`s§??·‘.·¥.' .i~§.«.ii·-ie Egg;-?"*.§‘ïï,.*‘¢$x~’Vi§_w€·x#§§`. VV .-.5
U fig; ..,,2,; g4, #.,_;;l_. { 4:; V,/·ï,.>*.§ç§~;4; .·
i`¤{;_k;fï-..ji.£· @1 .‘.­V,«-` ·* 6..*-V? .·"4.äyL;V*‘.; ..».4YV.,;-?"V^. .'·é*,` .`·-V.f.;?`.%-ä.’?ë`·‘ S-2.%T5.-5,;-.V";·VV·'.«ï‘?﫧»€‘?’&1 §,§§¤§ï€.iï
'..§é-g­ï*ïe<gVä£r§fg‘3.$?ï;;,'.£ VZ; Y TVV-‘*;>~ ` .w“-;# Pi §",.ï»??;’,T.è;§,ïK·-·. ~- sx ""??`·.ïs-.'-ä‘4,*Vïäz;ï.wg. ‘·ä¥`*i?*V*ïï‘.·<=`.;-*‘¥w.`;§e§£F
‘Vï< *1路=".‘;·: °’‘.’ .€·g.g§;4...’ ,.&-,‘¥.` ·P;·ng4*·‘§ -.-, `q;ïï·ï;;£g- ­-VK;.-;.­l--.*‘vF "_ï’­=·»t *, *‘,.7£.·§·g£ï`;’=V< gay
, ,4,,, ·-_,,.,; ,. 4 .­ ,.,-4 4-.. g. -, 4. ,. V;,V ,3 , _~ ,.4 F ,4.V ;. -«. V..­ 74.. -·V_4_. _.-~,*­.­V.V _ ,3., ~ __,. V._.·ä.4q-N -..3.
wgV§;>ë<>»§€$§sQ.fê§;ï-*'?“·*Z"."V ' ` ` *' Wê <‘gF<‘- .ï W; ¥« J . .=V·»»,?>§:3Y°V’?‘i? { V-.¥VY‘‘àw¢’,~=,*Q.Y=V YZ`: Q··`{‘SL§;;>&2?1.ï’%T".g·ë­=.{’°?ï§*;L;.‘..~l`?`§‘.êï«'#§.
=" r“«y°!l¥*,Vï‘-­f* Ef`-‘ §­>.£§Ln.ï‘.J4;_ *,;,3 ; V;. Y vr . ~j E¥ï;.' '.,-VX; *ï 7* - .<-';`V.'. Ff *5:*3 fl · '.,, ,~f‘lV`w.,' LQ ?`“‘..(‘ê‘.ï,.·f:H§;`.= Tïïï .«·YFïi
,_ .._ ·,'__4),;(·g~.;_gv,¥ V__.4j..._...-, ; 4. xg. ~4,_­;_Q _ V, Ep. «_ ,4 .4,.,.. .<,:· ;,;:·V__` , , .;.44 ­· ._» _- 4; .·g_*. J.; gg; ,4. ,l,>, 4,4`__,;._·,f_
~*$;¢­.­ê`. ;»-‘;w:.’·­ .· 5 ‘ J ,= .;V :"-',.V* ,V ..‘, ~. -V·:. .¢. -,*..5 ~,<.. nu ¤~V -* .· - ·· .V.¤. .*ä.’­. M Niv-)-, .;,.7 V- ,V- r V- .• .e·
:4; ·` {ij
V. =­ * ­,V .V=* .< .Vï V- - -· e' VV .-‘ -<~-.-' , V VV .­ ..V¤ ».·1 V . -:..-. ." · VV ·` .-V‘-- ·;·‘?_·‘.· : -V tf.-
?%FT{’*`. ï{?(‘$·­E·:i€·?;Q·]’W CYVFY `?‘ *; » *’-. V` y g :*V`>V T V`.:·`>ï-· TV ~' wä V-!ï"<`§·? VJVA . ',`.·.. ": J “y;: *`·:· ­ SLV" FF`;-‘.‘~`iV‘·2··:-·§& ïïQl;‘ïY¤.i­ ï‘¥<{4ïä­;·ïï=
ê­..··¢fw-·$'VV2‘.€?-;.r? .-ï.`V· 3*.- J; . "..ï.).x-- V .·, ; .­ «;·... ‘..>,;=='..­{`·‘. -` ·¤.·V ..1% <`,.·; .,, M V ic ~*:;x‘.V4 **,-*1-_ jl<’+,~.' V;:<.{.$,;,:“;-VT'? -» ..i:;
¤¥.··"=·-VH ^*•T­·» ‘ .‘€ï.‘ V‘/·V.«*·»· Ti S (M . . .· ^ ‘*."#V- --=>· s J = - .V»!V.·;; . . h¤.V·~r. $*1-a.V­*F··‘·‘­;[~, ., .29-~V;§§#:,.;§...~ë,..»‘;,á¢.‘
»".­wQ";g*ë1‘<-=i ‘·; ‘“.. " .· . -¤ "P«-’.E‘ ‘ M.-5.4--j§·ViS ,/V 2.V a.- TW; ’=ï’:‘§f"V4»¢·~·.'*."Q;V.$i¥§»näé«...5ëï#.Q<zï4;;á
.- .~.**; *-4 ;_-V _ L: ‘¢=V~· «<` 4 4* fe., V ·; ·. *, *-4**,.-. ,.-.4..-_ _ . _ ,*· - ­ gr Vw. ,· .4V4·V4;... j ,- . , .
Q,‘ï¤*L?¢*Y, V. ‘§·z.~§¤[~ï·.·P,­r· "- ­ ­ =ï`;§* ·‘ .­ `4 `=.‘§, ).-§~.. '. V ­V!_;V. .‘T= Q.; ,#··,_"Vl. .ï· ¥‘V `Y` ïS<¥$+*’I§.*?~j,°>.,.`j*.<~'.;r.{11·§.-tgàä-;;~>C;ë«`.¥»=y`f§§_-’ ’Y~VV¢. V§€·T=;<`· Jjä
..r1. . r~<.. .. -- . -. ., 1 J .,.. . x .««. -..,·...·,... ~...
.; {gg.; ..-,2; 4, ·)» ?..· Vb, , Vw -,..`~ « V, ~«.~.».;- Ag, 4 ;.; .,_·- , 4;* ., 4- zg- .«~*,. -5 3.. v,-;· 4,4~4<1.V,<V àè,;V..4,»V.g«· _$;.e<-­gê;*4
, 4. ­.« 4.,,; y ,. .«.,*.­*· , 44.-, .- 44.44. _ VV. , . ,-e .·*_·=, 4* . ;4. V:.:·4 A.; . V;»V«·44 _ 4 . j_.,. ‘,y..­;-._, ;«, _»V;V_‘;§ *,,,<V;­. · ;V; Vb.-
4 R gg 4 4.%-_l. ->; ,..V-.4;«__ .:,g4;_442. _ E 4/.;4__ ;,E"Vï;­$y;rTï;x4gf ‘.gi4 )·_ gg`; .4 _ J (£,ï_..4,~.;LQ44_;ï;$;A.;ài·4:_.z;_1:;;4>%§$ .4
ii j/Z, .V-, ;"vf;‘4'4i·ä` ga. C `.4?·ï¥jV;-.;£ ä,fV,=, ;?"·ïT>ï*a"*‘.;ï’.+.»L£á‘.*»ï€ï§·;§3:V` “
rn ‘~.’ . - ‘· .: - N"- = V ·"·VS*'.ï - `V`- ' VV? ‘ `· `V*‘.'· .. ~T‘-»v:?'<€-­+··>‘«*:.% .>·;-..l·rz?">V-- `ïï. ~­ 4’.<;=4-,«-iá·~.5*·ïV.-¤·V·i<
.,,.4.4- gr 4, ¤,·.ë.. ä. N., ..._. ,4 .;_ ,., . 4. ,. -. .-4,,;,,. _-_-_.- ,4,_j« 4.. 5 . -3,. ,. «., .,;» .·, , . .. 6,._!..g~ .-,.., _ 4.., _,.~H;,.«;-.$..V-­...
‘*-*:$~..·¤§".Väa~.`ï1‘M.i·g*-j’¢·f ~‘¥¥" - .'-‘ V‘ïV` *¥` W *­* Vw-? "" “‘;.« * .*r" " ·"‘V" -. V-‘.,?ï`»J‘Y¤Vi »>&=·"·°¥·,*vï§?‘.
'·V*.e..$l‘*»,;;êï?*‘¥*§ =‘. `‘.- ··-V i = ·' f -**9. Ei ‘ ``‘· . T ·'‘V * DVV--V~>ï.~T·ï»a;VV~.%èV '·‘V‘ ï¥V.·-«-. ï*> .`[` V··V«»ï ‘··· á
` ï=·§;.#`*- Fff i v. 2,.. rg. ‘ ~ ‘:'..=i=i;~¥,ï l‘.ï?§.L2*-*-; ;.-:>§ïrQ3*·- .­ ·,ï;;‘. .·‘ ..f Qa?
‘;_wS/bi. . J *;-52 .i,»' +14,. ,4 5‘;?>:;£ «1ï.g,ï§.;·‘ «V "‘,;.·4:;
I « W5--??T`< ·`V· ·- `? ¢`· V -*7 "ä`*~-»·EX ·~ . =ï­xï‘V V¥'LiV­fè‘:ë~ ’«?ï`·rV~’i~·>lV .-.> * W- `<F§ï`*Tr*V~.* (’*"`VQ< $*3** "¥'ïïVï.k·2·~ï··ï”.V·‘.»ï,"v***>P
L -· Vçé_"€V§ï.*·~”,‘-va',gw.?_; · ., ‘ .>`` ,~5-· ·’ï,.=V.`_1;=,**H«"-1-*3.;. jèï,. ._, -LJ`.-·,
.4; ..,R))i4ï€-$£4.1.Ki,..4Ad .4,:.,..4.;, 4 4_4. Z ._ ..,5, 4,5; . -;.w.4¥_-_,_4 J 4 ;,..4.>ä;_g 4· 4^y`,­.4.34..L4_~ ijçóü,«_·»r-_..l..4­,»·g,._g_4,., ,,% ,: ,:g..4_xy;4'ï;
Qä4á..4.4{.;ï’4. ,,4 4,, GL .:,__J..4 44 vm `_;.X_4:- · ..^, ._ ä 4.i _ ..34,...4 ,:2.-4 gw; . , ._ ;,-...7..4nï ça; mk-, $.;;,..5,;,
,?~T-1*·.=‘VZï;··.«F’-M; iv QT .· « *·¤ T: ‘·!ï;.§á,>ë·i-3-?*;"¥V‘ -. `.>‘ë #..1,. P,-;." 7 ..J·,V.J
V -é.··ç;».;;.«e_4{;ë .­.--·‘_ '*=.·*4ï, . V _;_;`, u V. V‘~ V VV. V VV", -. ’,.;·;­¥­ gw: 45..,. *1 :,;,< V;x~;$_·.,;>«=f,.» ·‘ .‘.*­5.’·*_ `§ -_<’¤i..;‘.·l.*';‘<F«"·.”,.
ï` *T@`:.c$?­?i.7 `;;è, ·;‘­ ·.,¥.¤· . ^. x « # In -`-Y. V·;4.ï. ` 4;*. {-f ` A '* )4;”‘*_V!"‘~~·' “,'­C^:?ï1*;' ­,<@‘V~«g'..ï,y"aIg $’ï«cT`? xrê *5
ï;¤*~‘.2"*:V3§V-.%~-.­:` rg; °F VTM-. x ir ’ .á·:".V‘.`>r­. .’`V r> ww .V.· Z·· ïèV'­§1.i Wi " ’i<"’F€ï-­’7*’* ‘
:3;-, wy:.-,. .. ;.« 4, .V ., ; _` -.1-- -­`-. . ,.V 4.;_.‘. "-­.¤ S ,.`¥l,­¥`gN .` .sy.'V¤.,jVf_ *5,. Q V.- , V­.` 5.;, _, ·<, ;.’5`4l¢i`èf J *2:*,/.
*»·‘䢤· MP ~ 1-- IVVVV ‘ " VH .` V zr- 1---"ï-F.=r*’! ws?--` ii ·· VW ;= -".= .‘ .V?$­~~* `'’‘ ;>V·V¢?·«Vr»..‘£ï§ï=*ï;.§.ï·"S ·
·«· ig.? 5,.; :_.. . .«.__. ;"..·V,,·~ ,_ ·· ,5; .455 ·,j=, Q4,. * - - . ,~ VV. y..;€·.-{..V.*’v,_:1_$ -,;f··gt=·:'-rg. I;. · r§.,V;»e,;,;4 Z?.
*ï‘· ï .’ï­ ·>vä. ~. >* · :«'.:V*­;»-·‘V «` V‘ {V ..- ·'·;. . ‘*.4‘y‘;.Vï ~,,­­V - %;" W t' V·V;.’=::{"·¢·,’ .7 . nw?-Q/ï;‘:¢*
·$ .=- ' J, .‘;. ^ ,,‘ ,* ­.’·' ’ï '-w Tu .;-,,.4 ,:,·¤« V-5,* 1,. ·V * ..;~»"*.* €· ,¢‘*’ . ‘ Jr V "<·'z’ $1**, .::•'#’
Vï·V:".- ;',V,`V·*V’; ï·fVw i. ?%.V»~¥* VV » E www ‘Vi-#1.*,-. R? =‘ VF- ·- `.­#, ***1 `·ï*¤.=‘?ïYv `SVVE7H`[V!.%”1*5V."7¤‘¥*?*V­€P`w
V lx- {gi - .-«.* .7 V , I n- VV. ‘. gy- ·~;«V. V .‘ -4.6;:.; ~ ,4-* ‘·v ` Vv,. -,4 Je ­’*~ -*; *-4, -¥,·&._w·- ~‘­:>;,;;4I~géV
·-§,·‘ . ; .2.,* ‘ _ ' _. ," , " ­ - ^ 4 ,;, · '_?-á-. _·T ,' j,;:=f-.j i`·'»ïV;'·f;j­4 ~·;V 4 . ."' .·__- ._l-`-;.§V [V. ·.­·Q 5; .7;.V 5,
`[_f ~l·;l.`V?Tè·*. -' A *‘ '. M ; Q lïê."‘?.7`«`*,,1"»fv?ï-.Jç’*¥€. J-/Ii ' '_:"·,)V.;L~`i·ï V ,¤*"£?¤i Tij"; .V "‘.<¥(??7- .‘~tZ`$I‘$§;·’ 'ïdgä,
M . J JV. ·.~.·-.*-FV? ‘~»è .-MV.; ~ VIV. *·:=2*.·..‘1r> -4,*.~·, ·<­··.‘·-`á L·,‘.wï§; *VVï~=*.*=V.3%-~§¤ij<,V·;·
.·¢ E -£» '·[;'.' ‘f * .L{.`~- s "·V': 'vï, F ‘ `V V' [id? *.«V*”T· ­ ~ ‘: "°'·:; ‘V~;ü^= ‘-‘;­l :-·k"qc·,,.'Q ^* ?.Tf(·, ¤=°ï?‘T- md
w. *4?._.ïV1>.V:x.« M ;V- ·.:i. V. ·,§`*« ïfr W--e. è·~‘··"--,···.;¤‘>4;"ï«‘ afa av?. Aë‘,*5·L.‘§
V il. é, _4f . è--L- 4:_>4,._4L. .;_ 4 -4 ,1. 4144 . 4 . L. 44__·`>_ .. . S;-_. L, (,4..4 .4 ­ ,,_4__ .4,,-5-. 4.) ,.¥M;á4,ë4_._..4,‘4 ...1 LE? ._4
· ··<-= wg?. . ,. ·-V'cV .V ·,..<- "g. 4 .­ ‘ . .V,»=.. *• ny; ·. ~.._V ·',‘ ‘· *·‘ r ..5;-, Väv
« gi.3,§5{§;»,·‘;(»‘.T;>~; ‘.<{~,.' .;z.­,‘ Fr; ,.`;·.;‘y“", _$` V ‘_’*9",·.,§2, ,·».ç.Jf_€[,* ..; ,V $4--·r`V4;.4.`»Q·;·1?;V‘l·s<'
« :. -71;* V ,·* ·‘ `.=-" '­ ` ,:?~ ‘.` _V<V.;·;~V,. .. `,, rT«'-.., `T`;. "..`;« 25 ·V =9·'~-
èzïf ·¥"ê;"^;·,I*•£j.`;?ï:tr .. . -,’""’·"1 ».==¤E .= ­£‘V’¥·`V ëïëj Vb < ,:; AV {SQ`:
).ä(#·><,ä L ix; Q;. ät."-{:..T. 4. ’·‘J.·*-',._«>§=~&. è- *.2-V`·;T·`Jf‘äg·17'. ‘ Q. ;‘..’-3* .»é.Z«*ï,4;,.’ =`V¤§.lï··.·ï{$ï
VV".·°‘=>~K$.’-EV V' iï·.~·-*,¢ `. .i,g§.;:· .1. .V .­ *%.4 V V* ­ ‘.g§·‘i.-,<ï_~,·..~* M- T-S? g4-,-=..»~·p^ y.·,·_4,£'; .«;*",:,‘;;-@4;,;.).-..
r~‘j‘.1‘.#Jj:V.g,Q;4»ï;<J;äsg*.ï‘;#.‘­;;#;ïï‘ I. ;.‘,·{¢.V`.V€,­_ _. w '· T?‘­`-,,jI;'g;’I_V' ?‘,`ZT`:§` ,.4:j ’`-V H;. s-..4.- ..4 gy ¥‘:;~’s *­ _­_,¤*,,=`
^'JV·4ï_; NVV? ·{ nïtä-?i«,Qr­g4 Q ‘;!‘~rï:;·.·!'­ï;lï`_;,<‘i ,`ä‘~ »V ": ->]`§ L, ;..,£'-.-ggäm .,L .-1. ·V`§v` rw, §7"¤,’r> {·^·¢§.§;­j¢,-_‘!vPg,;i.~
‘V á°*""··€"»<?’·'=VVV-V‘?"ä;ï·= *¥‘>·'€:*V’;‘¢ ¥V·%‘" ·» 43.* `#>ïç-V‘V‘.s...r,.* ·+ ï.$§~:?l·V.V*-::V»P'*z>.·. -
;, ; VV ;.·ï.ï.¢L*.ç{·;`·#-= cf.? ·.ï.e­.V”4~;T;.4§..._ x;.‘=;,..--*,4 n. ;. gg _’-. «·_ «t·*`2, Q1- r., _ Vï 4%;.-4..-<.&._ ~<g'·q§/àgëïv.-m­;;
V 1 "=..=. .s-Jarïè*L.-.«V.3»V VVV. , .V.·;zä·VV1;;V,i..»..¢..V; gg,
‘.{-êï;’L?Q`:?ï ,. /: ’« . ‘,,·§V--.‘1*;‘$“‘VK, {f').? · ".*'X«,°-
,_,_·>« :·.,è:....4..·;; 5:-;; '·.;V al .x,’ './(.¤ ,. 4;;- «-Qa-;. gj.; ‘ Lx: .4. . {--;=1 --;. <¥~·_ T 4;;-Ni

`V **4*; V Q. .T`·$V...i, -·*·f¥ï.Vx@.;#¤P‘..3*s.V.@EF *1?.¥{5ï:x:f=-*· >.'#g.?*:·VV M. S':.
‘ V ­ ‘.···<§.#.·.-==_.*·$‘:,.=.>¤..*V'x;=JYFK: $.5.*->;,·,=ï:<,;i«‘-’.f»V»>¢·V:=!$‘§~F= =ï·ï:£.ê V
.ê.», . ,4 g. -,,..,.,., .. ,. . ,,3.;-., .- .: .. .,4.,.;;
· ...-7*:.+: V ;s¤.,;s,.-c. .-gw .; =,.·.· -. =«.;.­?,. ·Vr .:¢w"¤=g.*.¢4j;.ï;- » ·
mg #$1 ¤;,1.,·.1»V~_*·’~~;»gV§¢«.4‘i,«`·.,¥$z·';;.»ïV.xï··,',4’V··;?,‘«,`·', k. *,:¤·~.1.

..- ...,;:.2.. ,·. ·r= - ~ «; V
4 V»§??»~1§?··vg {#1-;-gt. ;4qV-§-.-.s<, «_- VG ~*=~*V*>áv-r Q
mgfä ,_ ga -4-,. ,»-®,_;.;,k»S,. ‘·-ga -;Jä__·'§g§ä·._u,, 5,.4
‘V "”" M` 1 V".‘".-{8**; PIN
` ’” fr-4.;°$`¤;Z,;;L~‘·­~.;4~$§*‘,.’*.;.,.V
“¤.e., . =*=·ï ..=’ï_w;4ä;. we
$2,; .
VV - ·.
` ’*=ü