HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 9

JPEG (Deze pagina), 881.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

l «
7
A ( ` Op de 16d° pagina heet het:
«Voor den bouw van spoorwegen, waarvan een groot
· «deel beter als stoomtramwegen ware aangelegd.>> l
Dat lijnen, <<beter als stoomtramwegen aanteleggen>>
C ` en anderen, welke «nog geen exploitatiekosten kunnen
"‘ dekken» toch door een in het jaar 1875 als normaal-
spoorweg gedecreteerden aanleg, kosten per kilometer:
, (48 kil.) Stavoren-Leeuwarden (nog onvoltooid) f114,000 .
(38 kil.) Groningen-­Delfzijl ....... >> 97,000
(45 kil.) Almelo-Zwolle ......... » 100,000 ·
(59 kil.) Venlo-Nijmegen ........ >> 78,000
in plaats van f 25,000 a ;‘30,000, zooals zij maar hadden
mogen kosten met het oog op de mogelijke opbrengst, ·
. dit is zeer zeker de schuld der Exploitatie-maatschappij
E niet. Integendeel die maatschappij trachtte nog gedurende
j _ den aanleg de Regeering tot inkeer te brengen. (bijlage I). 1)
Maar is het dan ook niet - met deze wetenschap ­-
spijkers op laag water zoeken (men vergeve mij deze
eenigszins triviale uitdrukking), wanneer men, desniette~
4 genstaande, der Exploitatieqnaatschappij verwijt. dat zij
geene rente weet te doen opbrengen, aan de bij den aanleg
zoo roekeloos weggeworpen millioenen?
Het jaar 1875 is nu eenmaal door de spoorwegen met
een zeer donkere kool aan te teekenen, èn wegens de
millioenen­dronkenheid, waarmede de gelden werden ver-
spild, waar zij niet noodig waren, en daardoor nu wor-
den ontzegd, waar zij onmisbaar zijn, èn wegens de wet
op de spoorwegdiensten van 9 April 1875, wetgeving,
veelal ontleend aan landen, waar men de particuliere
exploitatie wilde vernietigen, ter wille van het nagestreefde
doel: alle spoorwegen te brengen in de handen van den
Staat, en welker gevaarlijke beginselen (zie de uitspraak
1) De bezuinigingen, welke op deze lijnen en op de thansnog niet _
afgewerkte, waren te maken, zouden ruim voldoende zijn geweest, om te
· bouwen eene eigene verbinding der staatsspoorwegen met Amsterdam en
om de lijn Rotterdam-Dordrecht-Elst te verlengen via Zevenaar naar
Emmerik.
I