HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 63

JPEG (Deze pagina), 714.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

` toch voor het doel voldoende, en met verwaarloozing van
het kilometergeld, art. 42 G. der overeenkomst, het winst- i
aandeel van den Staat worden voorgesteld door
1 4 19 101 O-100 E
s°+slïO*El: "_ïï_ ,;
, i
waaruit volgt dat zoodra E grooter wordt dan ä O, de
Staat in het verlies begint te deelen
Niet medegedeeld is echter, en toch is dit een punt g
van overwegend belang, wanneer voor de Maatschappij l
het vervoer verlies begint op te leveren. Het winstaandeel
van de Maatschappij voorgesteld wordende door
1 76 ` .
t s lm O"El 1
zoo zal de winst negatief, en bijgevolg verlies aanwezig ·
l zijn, wanneer E grooter is danïg; O.
Derhalve bij alle opbrengsten O, waarbij de exploitatie-
kosten E afwisselen van ggö tot äää O, heeft de Staat
nog voordeel, en de Maatschappij reeds verlies. Zün de ,
exploitatiekosten gelijk aan äëä O, dan weegt é O juist
op tegen van het verlies, datis = fçj O = êO, , h
zoodat de Staat daarbij winst noch verlies heeft, terwijl `
de Maatschappü reeds voor in het verlies, dat is -<L·
l
1 101-76 5 l
5- 0 = ,1-66 O deelt.
Bij nog lagere vrachtprüzen begint ook de Staat in het
verlies te deelen, en zoo vindt men, dat voor E = ägg I
O de Staat een verlies lijdt van O, doch de Maat-
schappij nog iets meer of O, terwijl voor E Q
de Staat en de Maatschappij äö O verlies lijdt. D
i
t