HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 57

JPEG (Deze pagina), 798.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

‘ Bijlage II.
· 0 V E R Z I C H T van de verhouding tusschen ontvangsten en
I exploitatiekosten van eenige Duitsohe spoorwegen en der
I lijnen van de Maatschappij tot Exp]. van Staatsspoorvvegen.
I Q . . _­‘_‘_ ç
‘ ïb Mt .. s.AI 3 s = ïi
I g BENAMING ëäï, ää 3;,, E ’§"ä°ê§ç§
wïi te *i·­· te ¤ ~· #5 => '” as
. E ··;5E<­· wd-? gw ww Q 7·°;c<:tè°·•· r.
. E DER goh ¤E ·-·.., >E -· $0§j?«s° J
II :·. .. ·¤=¤ . 22 äca gg S ¤·E·­-gg ii
I Z SPOORWEGADMINISTRATIEN. ä ·g_lE fä g ig § gïgä ‘
I ëw ° 21.5 3 ii ig
Q I
Banen , met meer opbrengst en in verhouding I
I hoogere exploitatiekosten dan de lünen der I
Jlaatschappzj tot Expl. van Staatsspoorw. I g
« s
3a Preuss. Staats Eisb. D. B. Berlin. . . 2483 f 16587 /` 9091 I 551
14 Berlin Dresdener Eisb ....... 181 ,, 11126 ,, 7005 I 621
ij · I aï
Banen, met meer opbrengst en lagere I I
exploitatiekosten. I
3c I Preuss. Staats Eisb. D. B. Hannover. . 1944 f 24525 f 10643 431
3f I ,, ,, ,, D. B. Köln R. R. . 1722 ;, 25412 ,, 11744 466
5 I Sachsischer Staats Eish. ...... 1991 ,, 19533 ,, 9468 471
3g Preuss. Staats Eisb. D. B. Köln L. R. . 1592 ,, 22783 ,, 11517 491
I Banen, met ongeveer dezelfde opbrengst I
’ en hoogere exploitatiekosten.
3b Preuss. Staats Eisb. D. B. Bromberg. . 2829,5/` 9734 f 5523 561
3k,. Stargard. Posener Eisb ....... 172 ,, 10819 ,, 6194 571
Banen, met ongeveer dezelfde opbrengst
` en lagere exploitatiekosten,
· 3mn Schleswigsche Eisb. ....... 232 f 7452 f 3719 499
· 23 Dortmund. Gronau. Enscheder Eisb. . . I 97 ,, 7879 ,, 3609 448
26 Marienburg. Mlawkaër Eisb. .... | 143 ,, 8930 ,, 3787 42*
I 56 I Mecklenb. Friedrich Franz. Eisb. . . . I 349 ,, 9028 ,, 3905 433
Banen, met minder opbrengst en hoogere II
exploitatiekosten.
27 Nordhauser Erfurter Eisb. . . · . . 122 f 6355 f 3529 51*
I 36 Crefelder Eisb. ........, 60 ,, 2945 ,, 1846 63
V 49 Westholsteinische Eisb ....... 93,5 ,, 3062 ,, 1723 539
Banen, met minder opbrengst en lagere I
ïI exploitatiekosten. I I
.1 42 Kiel. Flensburger Eisb ....... 79 f 3477 f 1623 I 468
i, 30 Posen. Kreuzbnrger Eisb. ..... 204 ,, 6403 ,, 2942 46
I Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
‘ s oorwegen 1882Il883 ...... f 9413 511 I
n P ~
I Idem 1883/1884 ......... ,, 9039 _ 531 II

II N.B. De opgave betreffende de Duitsche spoorwegen zijn ontleend aan de I
IJ Statistik der Eisenbahnen Deutschlands" 1883 84, tabel no. 26. ’
I vv i
I Het bedrag der uitgaven per kilometer gemiddelde lengte is bepaald als volgt; I
‘ pos. 157-pos. 138. g
pos. 7. I
De procentsgewijze verhouding tusschen exploitatiekosten en ontvangsten is be-
rekend uit den vorm:
100 (pos. 157-pos. 138) 1
pos. 20. I
Q
. I I