HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 48

JPEG (Deze pagina), 826.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

46
de Exploitatie­Maatschappij werd veroordeeld. Doch nau­ A
welij ks bood, bij de volgende dienstregeling, de Exploitatie-
maatschappij nu die aansluitingen aan de Nederlandsche .
Rijnspoorweg­maatschappij aan - of - nu werden de `
bordjes verhangen. Dat kostte nieuwe treinen bij de
Nederlandsche Rijnspoorweg­maatschappij. Zou de Exploi-
tatiennautschrrppii dus niet een weinig de arme Nederland-
sche Rijnspo0rweg·Maatschappij gelclelzjlc in die uitgaven
willen steunen?
Dit vond nu de Exploitatie­maatschappij, wat de Fran-
schen noemen: un comble! Eerst veroordeeld te worden,
omdat men geen aansluiting geeft en dan nog eens te
gaan betalen, omdat men ze wel gaf ­ dat was een ‘
beetje al te kras. j
De Nederlandsche Rijnspoorweg­maatschappij begreep
nu ook, dat het niet geven van aansluiting haar geen ‘
gelukkig liguur in Nederland zou doen maken, en gaf dus I
aansluitingen. 1) ’
Voor het oogenblik dankt men dus de zeer talrijke
verbindingen tusschen Amsterdam en Utrecht zoowel via Q
Nederlandschen Rijnspoorweg als via Hollandschen Oos- ‘
terspoorweg, aan de Maatschappij tot Exploitatie van ',
Staatsspoorwegen. l
En die schoone treinenloop ’), - zoowel daar als tusschen
') Dat de heer van mm Gons met dat verhaaltje der Lunetten nog
eens aankomt ­­- mag men hem zoo kwalijk niet nemen. In de 2de ` `
Kamer doet het toch periodiek ook nog dienst. In die dagen schelden
couranten, kamers van koophandel om het hardst op de Exploitatie- 4
Maatschappij. Op een dag ontmoette ik een hoofdviool uit een dier (
Kamers, en liet hem opmerken hoe bespottelijk het was te beweren,
absoluut moesten komen naar het station Nederlandschen Rijnspoorweg,
_ alwaar onze trein toen geene aansluiting vond. ,,Ja, maar zie je ­- ik ·
woon bij de W-brug!" was het even oprechte als eenigszins naieve
antwoord. «
Hoe veel lieden die ach en wee roepen over de spoorwegen - blijken
bij W-X of IJ bruggen te wonen! y
2) Sedert de Staatsspoorwegen door het exploiteeren der lijn Tilburg-
’s Bosch, eene goede dienstregeling op de lijn Roosendaal-Breda-Til- j
burg-’s Bosch-Utrecht-Amsterdam in het leven riep, vermeerderde het