HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 34

JPEG (Deze pagina), 805.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

32 l
heeft wederom, door zijne groote vlugheid van pen ver-
voerd, niet even nagedacht, waaruit de voorraad mate-
rialen bestond.
Dit zijn nu niet alleen nieuwe, maar ook de oude, nog _
niet verkochte, materialen.
Bijv. bestond de f 1,602,000 einde 1884, uit ongeveer
f 1,100,000 nieuwe materialen en f 500,000 oude.
Nu schijnt het verder den heer VAN DER Gons, die met i
het technisch gedeelte van spoorweg-exploitatie zich minder
bezig hield, ontgaan te zijn, maar iedereen kan toch wel
begrijpen, dat men in de laatste maanden des jaars, als `
wanneer de toestand van weder en bodem dikwerf het
werken in den grond onmogelijk maakt, de ploegen bezig
` houdt met aanvoeren, lossen en stapelen der bovenbouw- V
materialen, ten einde in het voorjaar ­ alvorens de zomer-
drukte van verkeer aanvangt - den weg in goeden staat
te brengen. Van daar, dat er tegen einde December altijd
een aanzienlijke voorraad is aan nieuwe materialen. De
oude worden bewaard, tot dat publieke verkooping de `
meeste kans van goede prijzen aanbiedt. Aangezien nu
de waarde aan nieuwe materialen (na aftrek van de
waarde der in het zelfde jaar verkochte oude), in 1879
slechts bedroeg f 227,000, in 1881 daarentegen f 1,150,000 ,
in 1882 / 673,000, in 1883 f 849,000 en in 1884 f 1,267,500,
zoo behoefde er niet veel scherpzinnigheid toe, om hieruit
afteleiden, dat er in de laatste vier jaren zeer belangrüke
verwisseling van oude ijzeren , tegen nieuwen stalen boven- I
bouw plaats heeft gehad. Dit verklaart dan weder (zie wat i
boven werd gezegd) de kosten aan arbeidsloonen en tevens _
aan ballast 1). ·
i ’) In 1881 werd gelegd aan nieuwe materialen voor . . f 1,405,322
l` de verkoop van oude materialen bracht op ...... ,, 256,142
Uagmï ...... `ïrïïäi `
. In 1882 werd verbruikt aan nieuwe materialen ..... f 930,040
· dc verkoop van oude materialen bracht op ...... ,, 256,816 _
Uitgaaf ...... li
i