HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 17

JPEG (Deze pagina), 791.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

Q .
1 15
opbrengen - omdat dit in Duitschland het geval was ­-
in 1882/1883 1).
Den heer van der Goes kan de invloed der waterwegen
in Nederland op de spoorwegtarieven niet onbekend zijn.
‘ En wat beteekent dan die geheele vergelijking, met een
'] gemiddelde der banen in Duitschland, waar de waterwe-
I gen schier overal ontbreken?
In ieder geval - nooit vergelijkingen dan van zelfde tijd- .
vakken. De heer VAN DER Gons vergelijkt het jaar 1882/1883,
j der Duitsche hanen, met 1884, der Staatsspoorwegen.
i Hij zegt in 1882/1883 exploiteerden alle Duitsche banen
gemiddeld voor 46 °/0. Hierbij moet opgemerkt worden,
dat de Pruisische Staatsbanen eene opbrengst hadden, A
, gemiddeld per kilometer, van ..... 33,700 mark
de andere Staatsbanen van ...... 29,000 >>
de particuliere spoorwegen, door den Staat
geëxploiteerd, van ........ 28,000 »
. de Pruisische privaatbanen onder eigen
, beheer van ........... 19,000 »
' 1" de overige privaatbanen van ...... 19,500 »
` opbrengst van alle gemiddeld ..... 27,300 »
De door ons geëxploiteerde spoorwegen hadden een
opbrengst per kilometer:
in 1882 van ...­ . f 9,552
in 1883 >> .... >> 9,274
· of gemiddeld 1882/1883 mark 16,330, en werden door
ons geëxploiteerd:
­ in 1882 voor .... 49,7 %
in 1883 >> .... 52,6 %
gemiddeld 1882/1883 >> .... 51,1 %
l 1) De opbrengst per 1000 Duitsche treinkilom. was: 1883/1884 .-= 4137 Mk.
Q 1882/ 1883 = 4173 Mk.
of in Hollandsch geld ........ 1882/1883 : f 2462
' 1883/18844 = f2439
en op de lijnen der Exploitatieqnaatschappij. 1882/1883 =f1eh13 _
{ 1 _ 1.888/1884 =` j 1804
11 Daarentegen waren ook de uitgaven in Duitschland:
~ 1882/1883 : f 1139 en bij ons slechts : f 724;
1883/1884 :f1171 ,, ,, ,, ,, :f702
I
ll;1
11
J