HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 867.31 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

i . l
g
g sneltreinen en vier personentreinen in iedere richting:
vooral op de << bepaald slechte >> lijn Venlo-Nijmegen il
moest dit groot verlies opleveren. In 85 vervielen dan
I ook de sNELtreinen op laatstgenoemde, maar de aan-
l gebrachte wijziging wekt wederom verwondering in
’ een ander opzicht. Nu toch loopen er vijf treinen
{ ‘ tusschen Nijmegen en Boxmeer, zes idem tusschen
_ Boxmeer en Venlo, en zeven idem tusschen Vierlings-
· beek en Venlo. Gaat men nu na, dat het dagelijksch _,
i aantal reizigers op eerstgenoemde sectie 234 bedraagt, l
l en tusschen Boxmeer en Venlo 162, dan nemen wij ·
het zonderlinge feit waar, dat voor het zooveel kleiner
‘ aantal reizigers zeven treinen heen en weer, dus veer- ­
tien, beschikbaar zijn - dat is 12 man per trein - j
en voor het cijfer van 234 reizigers slechts tien treinen,
namelijk vyf heen en weer. Daar de Maatschappij Q
l verplicht is slechts vier treinen in iedere richting te E
. geven (waarvan zij er desnoods één als goederen- l
personentrein kan inrichten), zoo mag men ook nu
nog te goeder trouw van verkwisting gewagen. Dat
er ook op andere lijnen bewijzen van een te hoog u
p opgevoerde exploitatie te vinden zijn, daarvoor zou
.; o. m. op de lijn Venlo-Maastricht kunnen worden
ä gewezen, waar men gedurende jaren ook om ééne
sneltreinverbinding gevraagd heeft, en waar de heer
j_ V. eensklaps twee sneltreinen heen en weer heeft
jh ingelegd.
Daarentegen releveert de heer V. niet zonder recht g
lg twee onjuiste cijfers bij den heer v. D. G., 1°. waar
j deze de zoogenaamde trmntreinen bij de afgelegde
Q treinkilometers niet afzonderlijk gehouden heeft (hoe- ·1­
Q wel men hierbij in aanmerking neme, dat deze treinen
l - als ik wel heb ­- ook niet afzonderlijk in de staten K
à der jaarverslagen worden vermeld), en 2°. waar hij 3
¥
` ä
ll., __ p __ je ___. , c B .- ..