HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 569.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

_· r - - > -­7­»­-­­­~«·­·~­»¤T=·-··­-·=­v·¤>·r­­~~­··"‘**‘·**’“’“"""““\;
k _
// l 1 I !j {·G‘]/T x
"·??’·` ~ ~ r ‘§x ' ’
« i^ mwzr .>> ,~ - I
g EN HAAR 1
1 BETREKKING TOT DE HISTORIE. I
I :12, E :¤ E
ter aanvaarding van het heegleeraarsambt in de godgeleerdheid
AAN DE
I I UNIVERSITEIT TE GRONINGEN
E VAN WEGE DE NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK
I 0P DINSDAG DEN 29 SEPTEMBER 1885
mon ‘
I I m·.1.nEiïsmA. E I
iig
ä GRONINGEN. - J. B. HUBER. - 1885. E I E
I
r
I
Alxyzrrxïvnï Y > I Y