HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 41

JPEG (Deze pagina), 603.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

i
al
K , ee M
‘ gaan op den weg van ware vrüheid op elk gebied van onder- '
[gy zoek en studie. Die beschouw ik als den echten sleutel tot .
` l liefde voor alle wetenschap. Niet de school maar het leven, zal i
l mijn leuze zgn. Moge het mg gelukken uwe achting en vriend-
ä schap te winnen. Moge ons samenwerken zich vooral kenmerken
door een ernstig streven tot bevordering van den bloei dezer
hoogeschool en het welzijn der N. Hervormde kerk!

Gij allen, die hier aanwezig zijt, inzonderheid u, die mij daar- ·
g door het bewüs levert van vriendschap en belangstelling, ontvangt
‘ ‘ ` mijn oprechten dank voor uw zeer gewaardeerde tegenwoordigheid.
l 2
ä t
`S
‘ DIXI.
ev e
T . r s.ä