HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 871.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

27 i
i
_ weemoedige en verhevene gestalte van den veelbesproken Nazare-
i ner. Jezus heeft den stoot gegeven, heeft in de eenvoudige taal jr
E van zijn tijd, niet zelden met profetische bezieling, als tolk
i der godsdienstige menschheid in algemeene trekken zijn verhe­
vene en edele gedachten verkondigd. Dat heeft weer andere
denkende en gevoelende geesten aan het vragen en onderzoeken ge- i
j j bracht. Zü hebben bij het zijne het hunne, het aanverwante , ë
,_ soms ook het heterogene gevoegd. Gelijk de Rhün ontspringt
E uit den S. Gothard, maar nooit zulk een machtige stroom gewor- à
Q den zou zijn, wanneer ook niet Aar en Ill en Ruhr en Main en
j al die naar hetzelfde stroomgebied van heinde en ver uit andere
{ gebergten afdalende beken en rivieren hun wateraandeel in de Rhün-
j bedding hadden uitgestort, zoo ook de langzamerhand zeer breed
j gewordene en door vele wateren gevoede stroom van het Christen-
Q, dom. Terwijl men hierbij verder ook niet dient te vergeten, dat de-
i- zelfde wateren van deu ouden stroom zich weer verdeeld hebben en
wegvloeien langs de bedding van Waal en Maas en Lek en Llsel.
A Bij menige beweging op het gebied der leerstelligen is duidelijk
herkenbaar het streven om het een of ander aanvangspunt te
nemen, waarop men zich vestigt en kan voortbouwen. Ja zelfs,
wanneer een zoogen. geheel nieuw systeem opkomt, is altoos een »
min of meer verwijderd punt van uitgang wel na te sporen. Het j
is hierbü niet de vraag, of dit den toets van een juist oordeel
L kan doorstaan, ’t is maar de vraag, of het geschied is en nog ge- j
schiedt. Zelfs de geheele afdwaling kan het bestaan van zoodanig _ ·
4 streven bewijzen. Zoo heeft de Roomsche kerk zich geleidelijk
`3 al zeer ver van haar historischen oorsprong verwijderd. Met steeds
Q krachtiger doorgezette consequentie is zij van lieverlede tot een
vereeniging ontwikkeld, die in vorm, wezen en leer een heel