HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 6

JPEG (Deze pagina), 796.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

‘ l 4 . n I
en de grootte van den vooruitgang; ja meer nog, eerst daar- ‘
h _ door wordt ons de weg helder, langs welken we met vertrou­ _
wen voort kunnen gaan, daar dezelfde middelen, waardoor
vroegere natuurkundigen hun doel bereikt hebben, ook ons
zullen brengen tot de oplossing der vele vragen, die we ons
nog te stellen hebben. E
A ' Hoewel ieder deel der historie voor dit doel gekozen kan
worden, kwam mg toch de ontwikkelingsgeschiedenis der
nieuwere denkbeelden omtrent het wezen der warmte het "‘l
meest geschikt voor, al was het alleen omdat hier, door het
rusteloos werken en denken van tal van mannen, die we met -
recht tellen tot de eersten van ons geslacht, schgnbaar onover­
komelgke hinderpalen uit den weg geruimd zgn.
Want wanneer we letten op het groot aantal vormen, waar- ‘
onder de warmte optreedt, op de verschillende eigenschappen,
g die ze aan den waarnemer vertoont, dan behoeft het ons niet ·
li te verwonderen, dat de. natuurkundigen van vroegeren tgd ‘
5 groote moeite hadden tot het wezen der warmte door te
E dringen. -
i ‘ Nu eens toch wordt ze geleid uiterst langzaam van het
eene gedeelte van een lichaam tot het andere, dan weer
i straalt ze van verwarmde lichamen naar alle zgden uit, zich
i verbreidende met de snelheid van het licht, nu eens is ze de
trouwe medgezellin van het licht, dan weer treedt ze zelfstan­ g ” '
i dig op, onzichtbaar voor het oog en toch in vele eigenschap- _ l
pen met licht overeenkomende. Ze verschgnt bg scheikundige " i
f verbindingen, en ook bg wrgven, stooten, kortom bg alle ­
! ,