HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 36

JPEG (Deze pagina), 867.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

` ` Y i i YWWFYF""' W ` ` ’ "“""`7
l
i
i ll
Amdciiiisclic 1'6ll6*0(§l'lllgBll, iiitgcgcveii bij P. NOOHl)HOFF, te Groiiiiigcu.
* nl er l
. ‘ Prof. Dr. F. W. B. van Bell, Het karakter der onafhankelijke theologie f 0,60. i
Prof. Dr. F. W. B. van Bell, De wetenschap van het zedelijke leven ­ 0,50.
I Prof. Dr. J. Cramer, Kerk en theologie ........... - 0,60.
' Prof. Dr. Is. van Dijk, De eischcn der historie en de eischen der
jj wijsbegeerte op het gebied der godsdienstwetenschap .... - 0,50.
,4 Prof. Dr. C. P. Hofstede de Groot, Het kerkelijk professoraat . . ­ 0,50.
Prof. Dr. W. Hecker, De lsnaelieten en het monotheïsme .... - 0,90. I
Prof. Dr. D. Huizinga , De ontwikkeling der nieuwere physiologie . ~ 0,50.
Prof. Dr. H. A. Kooyker, Over de waarde eener juiste toepassing ii
i der logika in de geneeskunde ............. ­ 0,50. i _
Prof. Dr. G. H. Lamers, De wetenschap van den godsdienst en de
In Christelijke theologie ................ ­ 0.60. lj
ä Prof. Dr. G. H. Lamers, De godsdienst als voorwerp van wijsgeerig
onderzoek ..................... - 0,50. E
,` Prof. Dr. G. H. Lamers, De eisch der waarheid ....... ­ 0,50. i
j Prof. Mr. P. W. A. Cort van der Linden, De wet van het recht . ­ 0,75. {
ä Prof. Mr. P. W. A. Cort van der Linden, Volk en Staat .... ­ 0,50. i
i Prof. Dr. Siegmund Rosenstein, Ueber die Beziehungen zwischen
j VVissenschaft und Praxis in der Medicin mit Rücksicht auf die
In Aufgabe der Klinik ................. ­ 0,50. Q
Prof. Dr. Siegmund Rosenstein , Gyinnasia en hoogere burgerscholen
i als inrichtingen tot voorbereiding voor het academisch onderwijs ­ 0,30.
i` Prof. Dr. W. M. H. Sänger, Het Groningen der toekomst, de hoop l
I harer Universiteit .................. - 0,50.
i` Prof. Dr. D. Chantepie de la Saussaye, De plaats der theologische ‘
. wetenschap in de encyclopedie der wetenschappen ..... ­ 0,90. i
Prof. Dr. D. Chantepie de la Saussaye, De gebondenheid en de
:_ vrijheid der theologische wetenschap ........... ­ 0,60. j
j Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye Dzn., Het belang van Q
de studie der godsdiensten voor de kennis van het Christendom - 0,60. i
Prof. Dr. B. Symons, Over de wetenschappelijke beoefening der I
moderne talen ................... ­ 0,50. `
p in Prof. Dr. J. J. P. Valeton Jr., De Israëlitische letterkunde als on- . ll
l Y derdeel der Christelijke theologie ............ ­ 0,60.
IE .
i two ll
I
u i.
jr
N