HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 26

JPEG (Deze pagina), 814.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

ii i 24 1,
ll
i l de denkbeelden van Youne, Monn, Sriqorn, MAYER, Oonnme, ’
V die de een meer, de ander minder, duidelgk reeds bewezen in n
i i het bezit geweest te zgn van de nieuwe denkbeelden. ·
En welk eene omwenteling heeft JoULE nog in een ander
fi opzicht op experimenteel gebied volbracht; wanneer we hooren
I hoe er in de Royal Society mannen waren , die beweerden J 0ULE V
niet te gelooven, wgl hg niets dan honderdste deelen van een
graad aanvoerde om zgne stelling te bewgzen, dan zien we A
hoe, met de erkenning van zgn werk, de astronomische nauw- l
keurigheid ook op deze afdeeling van het physisch gebied is
E overgebracht. En sedert heeft de natuurkunde ter schoole ge- ·
gaan bg hare oudere zuster, de astronomie, heeft van haar e
1 geleerd de bgna moederlgke behandeling der fijne werktuigen, {F
van haar overgenomen de stelling, de deugden en gebreken, i
ja het karakter dier instrumenten te leeren kennen, om ze eerst ·
` dan te gebruiken tot het volbrengen der reeksen van waarne­ l
mingen in oordeelkundige volgorde, ten einde langs 0nbetwg­ ‘
i felbaren weg het antwoord te verkrggen op de gestelde vragen. is
J Rgk is de oogst geweest op deze wgze verkregen; op geen
onderdeel der natuurkunde is vooruitgang achterwege gebleven, W
Q als om een sprekend bewgs te geven van de onjuistheden van ,;;
de woorden van FAUST:
i ,,Wass die Natur deinem Geistc nicht oiïenbaren mag
l _ · Dass zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Sehrauben."
Want zgn het niet de waarnemingen en feiten die den geest
tot juistere inzichten in de natuur leiden? ~
· •
EMA irm1.._.__.__nmsii ­ is n__._....r.....m.i.,,r..,.r,..,ë.r,,n,,,.r_.,....