HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 13

JPEG (Deze pagina), 498.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

­ II
of men het in de afzonderlijke gemeenten aan hooger toezigt wil
onderwerpen of niet, daarover kunnen de meeningen zeer uiteen-
j loopen; eer de Landsregeering zich echter onttrok, had zij behooren
te zorgen, dat vaststond, welke personen eventueel door den Regter
zouden moeten erkend worden als bevoegd om ten deze eene
" wettige beslissing te nemen.
Het veld ruimende gelijk zij deed, liet zij het open voor een `
tal van processen en proceslustigen; en dat het kerkegoed zoo-
doende hier en daar veel kans loopt om te worden verprocedeerd,
' of ook wel anderzins te verdwijnen, eer men behoorlijk heeft uit-
gemaakt wie het nu eigentlijk hebben moet, dit ligt, mijns inziens,
voor de hand.
Met de meeste hoogachting teeken ik
Mijne Heeren
Uw dw. dr.,
l A. J. W. FARNCOMBE Simiiviaxs.
die