HomeHet arbeidersvraagstukPagina 9

JPEG (Deze pagina), 505.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

Q`
7
20. Geen tusschenkomst van het Gezag is in staat de ver-
houding tusschen ondernernerswinst en vverkloon te Wijzigen.
A Elke poging in die richting zal blijken ijdel te zgn en
slechts ten nadeele van den werkman strekken.
i 3°. Is de werkman niet te helpen door het üdel trachten
F! naar wijziging in de verhouding züner belooning, - hij is te
I helpen door het verschaffen van meer work.
gr ,,Gobro7c aan work" is het gevolg van stoornis in het
F natnurlvj k rnilvorkoor, en dit laatste het resultaat van fouten
e in de menschelijke Wetgeving. Door die fouten weg te
" nemen is de werkman te redden.
Ep Ik zal dan deze drie punten achtereenvolgens in drie
Hoofdstukken behandelen.
r
l

1
1
f .
l
4
ë
1

ll ·
l
I
1