HomeHet arbeidersvraagstukPagina 69

JPEG (Deze pagina), 441.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

‘ ~.
67
De middelen aan te geven, die er toe leiden kunnen om
den arbeid in de Industrie, den Handel en den Landbouw te
doen terug vloeien en dus, in rechtstreeksch verband daar-
mede, werk te verschaffen aan die talloozen, die naar werk
hunkeren, -­ ziedaar wat in de bedoeling lag van dit laatste
_ gedeelte mijner beschouwingen.
U Mocht ik er in geslaagd zgn den lezer tot de overtuiging
, te brengen, dat in die middelen, en niet in het zoeken naar
, verandering der loons- en wmstverhoudingen, de redding voor
den werkman te vinden is, dan zou ik mü voor mün arbeid
{ ruimschoots beloond achten.
E Trmsune, December 1886.
l