HomeHet arbeidersvraagstukPagina 52

JPEG (Deze pagina), 582.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 50.34 MB

50
en grondverbetering besteed, de zuivere opbrengst der lan-
derijen vermeerderen.
Ook te dezen opzichte geldt de regel: is de vreemde mede-
dinging met toegelaten, dan wordt de schadepost, hier de
Grondbelasting, op den consument verhaald (en niets is bil- t
lüker) ; is de vreemde mededinging daarentegen wel toege-
laten, dan is de Grondbelasting een schadepost drukkende
op den binnenlandsohen Landbouw, van ongunstigen invloed ik
op ziin mededinging tegen de overzeesche voortbrengselen i
_ en, als gevolg daarvan, van ongunstigen invloed op de wel- `
vaart van het geheele volk. _,r "
Ik zeg, en met nadruk, van het geheele volk; want, dat ~
er inderdaad een nauw verband bestaat tusschen de crisis
in den Landbouw en de malaise in Handel en Industrie, ­­ H
alsmede, dat men door den Landbouw te helpen, het gebrek
aan werk in de andere nijverheidstakken zal verminderen, _
hoop ik in het volgend Hoofdstuk, onder meer, te kunnen °
duidelijk maken. `