HomeSuikerlordsPagina 9

JPEG (Deze pagina), 731.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

1
·
c
7
i verteerd zijn, in alle geval slechts een zeer klein
l. gedeelte uitmaakt van de winsten met die fabrieken
verkregen, terwijl verreweg het grootste gedeelte
l gediend heeft om die fabrieken te verbeteren, en
¥ bovendien om mede te werken zoowel tot het op-
l richten van nieuwe fabrieken als tot het tot stand
komen van andere kultuur­ondernemingen op java,
j waardoor de bloei van dat tweede vaderland is
j bevorderd.
1 En te eerder ga ik daartoe over, nu ik ook in ,
j een zoo gezaghebbend blad als de Nieuwe Rotter-
, damsche courant ­~ zie het hoofdartikel ,,de Indische j
Suikercrisis" in het nummer van 22 September ­- g,
de stelling vind vooropgesteld, dat de nood der r ï
q suikerfabriekanten niet zoo hoog zou gestegen zijn, ,‘
indien zij niet geleefd hadden als of de gouden ,
j regen altoos duren zou, en van de overwinsten uit i
de vorige jaren, de kostbare werktuigen waren aan- j
_ geschaft, waardoor de produktie vermeerderd en
E de kosten verminderd werdenll
`ii ___;_ i
L
Laat ons tot uitgangspunt nemen het jaar 1872, W
toen de nieuwe suikerregeling van 2I juli 1870 in i
werking was gekomen, waarbij den fabriekanten, ]
j tegen de betaling van een vaste cijns en een vast
, plantloon aan de Regeering, de geheele beschikking
over het door hen te verkrijgen produkt werd toe- //
j gestaan. Zeker is het dat van toen af tot en met
j 188;; door velen hunner groote winsten zijn behaald, gj J
E #” f
j V ii
‘ e ----«~-­­---­· m­.­-M--t.-.-.. - --- -......rw-rr_r_,__,r____ i _ _ l