HomeSuikerlordsPagina 7

JPEG (Deze pagina), 637.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

l.
I l
‘l il
l
if i
l
F
i
·
Het zal door niemand ontkend worden dat enkele
. uit java teruggekeerde planters, meestal suikerfa- ii
il briekanten, en in den regel met den naam van su i-
Y kerlords bestempeld, die na jaren lang werken
E in het bezit van eene winstgevende onderneming 7
j gekomen waren en in Nederland op een grooten
ji voet konden leven, aan velen die nooit den moed
gehad hebben hun vaderland te verlaten en in
andere gewesten eene betere toekomst te zoeken
dan dat vaderland hun aanbood, aanstoot hebben Q
l, gegeven. En een zekere ,,schadenfreude" is thans
i evenmin te ontkennen, nu de zoo plotseling ver-
l anderde omstandigheden ten gevolge van de daling ;
der suikerprijzen, die vier jaren geleden nog door -
ja niemand in die mate voorzien werd, aan al die
i grootheid een einde hebben gemaakt. ja zelfs ont- .
Q breekt ’t niet aan verwijten dat door hen niet voor _,
à den slechten tijd die komen moest is gezorgd, en
E van meer dan een kant wordt de bekende fabel
­ 1
i
ïl
, 4 ,r ,4