HomeSuikerlordsPagina 30

JPEG (Deze pagina), 698.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

K
29
partikuliere kultuur was toen van ondergeschikt
* belang.
Wil men het nu aan vele der suikerfabriekanten
. tot een verwijt maken dat zij te lichtvaardig de
_, overwinsten van de goede jaren aanwendden om
K nieuwe zaken op te richten, ik heb er vrede mede:
) zeker ware het verstandiger geweest indien zij die
overwinsten in solide papieren hadden belegd, om
iis; alzoo voor reserve-kapitalen te zorgen.
lj Maar men moet de handelingen beoordeelen naar
ig, de tijden waarin ze plaats hadden. Zij die vier jaren
` geleden zich kalm en ernstig afvroegen wat de toe-
¤ komst brengen zou, begrepen wel dat prijzen van
f f I4.-­ï en f 15.- voor den pikel suiker No. 14
" geen stand zouden houden, en dat er tijden zouden
komen dat men _/ 12.- misschien f 11.- zou moe-
ten aannemen. Maar deze prijzen dekten nog altijd
de onkosten, zoodat van verliezen geen sprake zou
zijn, en de zwartste onder de pessimisten dachten
niet aan prijzen van f 8.- en f 9.- zooals thans
” betaald worden.
Men mag hen hierover hard vallen: zij dwaalden
in goed gezelschap. Want nie ni an d verwachtte
. zulk een daling. .
Indien men in 1883 voorspeld had dat 1886
gedurende eene geheele campagne prijzen van
` f 8.- à f 9.-- zou brengen, had niemand die in
‘ het suikervak is, daaraan geloof gehecht. /X/r€lI'€ dit
. het geval geweest, dan zouden de geldschietende
j 1 Banken er ook niet toe zijn overgegaan zulke
l
» 2
9 .