HomeSuikerlordsPagina 29

JPEG (Deze pagina), 565.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

.
28
Ik resumeer:
Sedert 1872 is bij benadering vastgelegd: -7
voor verbetering van de suiker- il
fabrieken werkende met Gou- '
vernements Contract .... / 18.8oo.ooo.­ .f°
plantloon voor den vrijen aanplant
dier fabrieken ....... ,, 6.ooo.ooo.­- j
voor de oprichting van nieuwe sui-
kerfabrieken in de Gouverne­
mentslanden . f 19.2oo.ooo.- j
in de Vorsten- 1*
landen . . . ,, 9.ooo.ooo.- ,, 28.200.000.-- D
voor de ontginning van woeste `§
gronden ......... ,, 5o.ooo.ooo.- ,
j` IO3.000.000._
Door Nederlandsche Maatschappijen is daartoe
zooals wij hierboven aangaven bijgedragen tot een
bedrag van _/` 23.000.000.-. Wat door Nederland-
sche partikulieren ten behoeve van Indische Kultuur ”
is beschikbaar gesteld, is niet na te gaan, doch men
zal niet ver van de waarheid zijn door te stellen
dat circa 70 à 75 millioen guldens uit Indië zelf .
zijn voortgevloeid.
Uit Indië wil zeggen: d o o r d e win s t e n u i t
Indische ondernemingen: '
En Indische ondernemingen wilde voor 1872 - ‘
d. i. voor de inwerkingtreding van de agrarische .
wet-zeggensuikerfabrieken;alle andere jl
l
» 2
1 x>