HomeSuikerlordsPagina 27

JPEG (Deze pagina), 489.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

25
Zeker is dat nog wel andere dan` de hierge-
noemde gelden door Nedeïrland ter beschikking van
I de Indische Kultuur gesteld zijn, doch groot is de
opgewektheid daartoe niet geweest, en veilig mag
worden aangenomen dat Indië zelf voor de ontgin-
ning der woeste gronden in de laatste 12 jaren
II een bedrag van zo millioen geleverd heeft.
En zouden de suikerfabriekanten daaraan vreemd
gebleven zijn? Niet alleen dat zulks niet aan te
j nemen is, maar eene vergelijking van namen be-
, vestigt alweer dat zulks niet. hêt geval is, blijkens
hierachter volgenden staat:
I
I
I
I
I
<