HomeSuikerlordsPagina 26

JPEG (Deze pagina), 644.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

l
24
Sedert werden opgericht:
De Nederl.­Indische Cultuur­maatschappij. f 1.100.000
, Oost­java Cultuur­maatschappij .... ,, 750.000 '
i Amsterdamsche Koffie­Cultuur­maatsch. ,, 400.000
` Cultuur-maatschappij Ampel Gading . .,, I.OO0.000i
i idem Djarangan en Boro. ,, 200.000
idem Kali Bening . . .,, 300.000 `¤
idem Tjelung .... ,. 100.000 ;
Kina­Cultuunmaatschappij Cinchona . ._,, 220.000
idem Garoet. . .,, 120.000 ‘
Kina­Maatschappij Melattie ..... ,, 200.000 _ j
idem Soekawana .... ,, 480.000
­ Koffie- en Kina­onderneming Tjempaka I
j Warna ............ ,, 200.000 i
Maatschappij ter exploitatie van de Koffie-
{ onderneming Nobo ....... ,, 500.000
Rotterdamsche Kina-maatsch. Tjikembang ,, 2 5 5.000
"`1 Tanah Wangi Maatschappij ..... ,, 1.000.000
jx Tawang Redjo Maatschappij. . . .. . ,, 450.000
Al deze maatschappijen, waarbij ik heb aangeno-
men dat de nominale kapitalen volgestort zijn, wat
met niet alle het geval is, brengen ons niet verder
i, dan l 23 millioen guldens.
M, De obligatie­leeningen in 1 884 en 1 885 gesloten door
Instellingen die reeds vóór 1872 bestonden reken ik
niet mede, want daardoor kwam geen nieuw geld
voor den landbouw beschikbaar. Het provenu dier
leeningen strekte tot afdoening van vlottende schuld, §
waarvan het bedrag reeds vroeger ten behoeve
van den landbouw aangewend was,
l
I