HomeSuikerlordsPagina 24

JPEG (Deze pagina), 675.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

T
` i 22 I
of in de Vorstenlanden van indigo-ondernemingen ­-
gehad hebben op de groote uitbreiding die de
suikerkultuur sedert 1872 op java verkregen heeft, `_'
het lijdt geen twijfel dat ook de ontginning van
woeste gronden, die sedert ongeveer denzelfden tijd
zulk eene groote vlucht genomen heeft, voor een
gedeelte de daarvoor benoodigde gelden aan de
4 overwinsten der suikerfabrieken heeft ontleend. Ik _'
I erken dat dit minder gemakkelijk is aan te toonen, LI
doch vlei mij, dat de hieronder volgende cijfers de
overtuiging zullen schenken, dat ook deze stelling ·
lang niet bezijden de waarheid is. j
In 1872 waren op woeste gronden ontgonnen 106
`· perceelen, met eene gezamenlijke oppervlakte van
42.503 bouws. ln 1884 telde men
677 perceelen. in erfpacht uitgege-
ä ven met eene oppervlakte van 191.201 bouws. I "
85 huurlanden in erfpacht gecon-
verteerd, oppervlakte .... 42.386 ,.
` 17 huurlanden, oppervlakte. . . 7.273 ,, `_
" perceelen, groot .... ï40.860 bouws. I
Bovendien waren nog toegezegd 255 perceelen
I met 85.079 bouws oppervlakte, welke als zijnde nog
niet ontgonnen, buiten beschouwing kunnen blijven,
ofschoon gereedelijk mag worden aangenomen, dat
voor een gedeelte daarvan reeds voor de fondsen A
ter ontginning gezorgd was. `
Sedert 1872 zijn dus 240.860 verminderd met `
` 42.505 dus
198.257 bouws uitgegeven.
‘ I
I
I
I