HomeSuikerlordsPagina 23

JPEG (Deze pagina), 634.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

; l
;
i 2I
‘ bi`na uitsluitend Gevonden zi`n uit met Indische kul-
D
_ tures verdiende gelden. Men oordeele;
E _______ `
N A A M N A A MI
l vm: mz VAN DEN V R (.) E G E R.
_‘ Nmuxvm Fnumnk. E I G E N A A R.
Bmmbonan. I Erven Dezeuté. ‘ Suikerfabrikanbl _
l • I J
Tjandi Sewoe. E Erven Kläring. Indigoplanter.
#1 Gedarcn. I A. B. Kraag. idem.
Ponggok. l Erven Dezeutjé. Suikerfabrikant. A ~
` '[`riagan. H. E. Eyssell. Koflieplanter.
. Klatji. Erven Hempenius c.s. Indigoplanter.
: Tjibongan. G. F. Enger. idem. ·_
Ni? Padokan. G. Weijnschenk. idem.
1 Rewoeloe. Erven Raaff. idem. I
Sedajoe. A. Th. Raaff. idem. J
Tegal waroe. G. F. Enger. idem. %
Barongan. Erven ïVeijnschenk. idem.
Randoe Goenting. Erven Klaring. idem.
g T andjong Tirto. F. Wieseman. i Suikerfabrikant.
._ Gesikan. . Erven Kläring. , Indigoplanter.
Poendoeng. Naaml.Vennootschap.g X
' . ' s
Sewoe Galor. Raaff, Hoen, c. s. ' Indigoplanter. i
Pisangan. H. L. Soesman. idem. :·
. . .. ä
Men zal niet ver van de waarheid zijn door aan
te nemen dat voor den opbouw en inrichting van
_ deze 18 fabrieken ongeveer 9 millioen guldens zullen
` noodig zijn geweest.
.. .. 1
Is het dus vrij gemakkelijk na te gaan, welken *
invloed eigenaren van bestaande suikerfabrieken -
`l
^
<
5
' E