HomeSuikerlordsPagina 15

JPEG (Deze pagina), 697.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

l -
E
T j

l
A?
jl
ï3
lg dat de gemiddelde opbrengst 1n dat jaar per bouw
«¢·~ was 6443 pikols.
Het verslag voegt er bij dat ,,de resultaten van '
,,1872 die van vroegere jaren verre overtroffen” -­
en tot staving van dat beweren wordt vermeld dat
de gemiddelde opbrengst per bouw in 1878 geweest
was 5637 pikels. _
En wat vinden wij in diezelfde bron omtrent 18842
l Dat de Q4 fabrieken haren oogst verkregen van:
l Contracts aanplant ....... 23508 bouws.
H Gronden waarvan het riet werd op-
gekocht ...,...... 53,1_ ,,
Gehuurde gronden ...... 19720 ,,
Te zamen . . . EESQ bouws,
W waarvan verkregen werd eene gemiddelde opbrengst
van 9275 pikels per bouw.
Voorwaar een vooruitgang die genoemd mag
worden, doch die, zooals een ieder begrijpen kan, -
niet verkregen werd door slechts op de oude wijze
4 te blijven voortwerken, zooals men hier te lande
` de fabriekanten beschuldigt. · 1
,_ Neen, millioenen en nogmaals millioenen zijn ï
i besteed om door verbeterde inrichting der fabrie-
ken, en door aankoop van de, voor den tijd waarin
H zij besteld werden, beste machineriën, die resultaten
° te verkrijgen.
Q Hoe vele die millioenen zijn? Wie kan zulks met
zekerheid zeggen? Maar wel kan men bij benade-
ring spreken, en indien men in aanmerking neemt ,
dat de vlucht door de suikerfabrikatie genomen dag- l