HomeSuikerlordsPagina 12

JPEG (Deze pagina), 676.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 18.60 MB

@1.?•*"""" v­­·•<·•­·•·•·*··­·#-­-•r·-­­­­-­-·• ­­­­­­­ èiié _ , .._ rr
I
T
l
l
t
IO '
l
1 · _s
i Naar m. I Eigenaar in 1872. [ Eigenaar in 1884. E
. · l V
Besito. `]. W. E. de Sturlcr c. s. ]. W. E. de Sturler c. s.
Rendeng. Wed. j. Heijning e. s. 1Wed. ]. Heijning c. s. ,
E Petjangaan. H. Morbotter & E. Vos. IErven H. Morbotter c. s. i
F Majong. lS. ]. ltzig Heine c. s. `Erven Itzig Heine c. s. i
Waringin Agoeng. H. A. F. de Vogel. `H. de Stuers Fraser
i l Eaton & Co.
Waroe. Wed. ]. Kruseman c. s. lErven ]. Krusenian.
T jandi. A. S. Prieger. `Tho Boen Hie c. s. g
g Boedoeran. P. v. tl. Broek d’Obrenan c. s. P. v. tl. Broek d’Obrenan c. s.
F Ketegan. Erven Bake c. s. Erven Band.
gl Sroeni. G. ]. Eschauzier. P. Bool.
`FIF Balang Bendo. C. N. v. Lawick. Erven C. N. v. Lawick.
Krian. Paul v. Vlissingen c. s. Kwee Hway Djien s.
A Watoetoelis. 1A. F. A. Loth. Erven Loth. E
‘ Porong. lTlie Boen Hie c. s. 'The Boen Hie c. s.
- Tangoelangin. `Han Tian Hin. [Han Ting Hway c. s. ‘i
Krembong. C. F. C. Rose. 'Mevr. Rose. ·
V. Sentanen Lor. W. v. Oven & G. Eschauzier. G. Esehauzier.
Brangkal. W. v. Oven. G. Eschauzier (zwager).
Ketanen. `The Boen Keh. The Boen Keh. i
Koning Willem II. F. van Delden. Erven v. Delden g& Erven
5 Onnen.
l Bangsal. ]. H. Fuchter. Prager, G. Eschauzier c. s. l
Gempol Kerep. Fraser Eaton & Co. c. s. Fraser Eaton. G. Eschauzier.
Djonibang. Anemaet 8: Co. F,. Moormann 8: Co. c. s.
Goedo. M, ]ordan & H. Ligtenberg. ]. Andriesse & G. van Heel.
Q Sariredjo. Han Sam Kwee. Han Hoo Tjoan c. s.
Pleret. E. Davidson. Wed. v. d. E.Davidson,Wed. v. d. Ebc.s. "
Eb c. s.
Soekoredjo. ]. F. Mentel. Fraser Eaton & Co.
Kawis Redjo. Kwee Sik Toh c. s. lKwee Sik Toh c. s.