HomeMarine en kustverdedigingPagina 49

JPEG (Deze pagina), 574.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

47
De tegenwoordige toestand kan en mag niet blijven voort-
bestaan. De denkbeelden van Den Beer Portugael, ontwikkeld in
züne bekende brochure, ,,01zze 7custverdedigi¢zg" zijn nog nimmer
T ernstig xvederlegd. Het hoofdgevvicht der défensie bg de zee-
gaten berust ook volgens dien schrijver bij de Marine; de
,,< Landmacht is daar secundair en moet slechts steunen. Moge
het legerbestuur hiervan doordrongen worden en niet voortgaan
met het nemen van maatregelen, die het scheppen van een
I behoorlijk stelsel van kustverdediging in de toekomst slechts
·_ zullen bemoeielijken, en ten hoogste schadelijk zijn voor de
jl. zoo noodzakelijk gevorderde emdmchtige samenwerking van
jl? Land- en Zeemacht, zonder welke geen verdediging van Ne-
al derland mogelijk is.
· Mkmrïo.
`

l