HomeMarine en kustverdedigingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 808.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

nl
s
ss
l
proefnemingen voortaan worden opgedragen aan het met de be-
handeling of het onderhoud belaste personeel. ï
Dat deze organisatie goede vruchten heeft gedragen, moge
blijken uit de navolgende in bedoeld geschrift voorkomende
verklaring: ,,unsere Matrosenartillerie hat im Gebrauch der
,,Seeminen eine Sicherheit gewonnen, die mit exerzirmässiger
,,Präzision und in kurzer Zeit eine Reihe schwieriger Handlungen
,,auszuführen ermöglicht." ·
Zelden we1·d duidelijker en bondiger uiteengezet niet alleen
dat het bestaan van een afzonderlijk korps torpedisten eene J
weelde is, maar bovendien dat de dienst der watermünen tot
. het zeemansvakl behoort. VVordt deze diensttak ten eenigen
tijde dan ook aan de Zeemacht toevertrouwd, dan zijn de mid-
delen ruimschoots aanwezig om de door de tijdsomstandigheden af,
gevorderde verbeteringen aan te brengen. ä
Te vergeefs zochten wij in den Briel naar een enkel voor- Q
raadsvaartuig geschikt om in eens eene geheele versperring op
een bepaald punt te brengen. W'ant het mag niet uit het oog
worden verloren, dat bij intredenden oorlog de noodzakelijk- ç
heid aan het licht kan komen om ergens een torpedo versperring {
te leggen, waarvoor er geen was ontworpen, en waar ter plaatse
dus geen torpedomagazijn aanwezig is. Evenmin troffen wij jy-
daar aan die kleine vlugge praktisch ingerichte stoomseheepjes,
bij de Duitsche Marine bekend onder den naam van ,,Minen­ · l
legers", waardoor het leggen van een torpedoversperring zoo i
aanzienlijk wordt bespoedigd. Kortom, wil een met de behan-
deling van watermijnen belast korps ten allen tijde blüven op
de door de tijdsomstandigheden gevorderde hoogte, dan behoort
het personeel eene uitgebreide en grondige kennis van de nan-
tische wetenschappen te bezitten, welke alleen door theoretische ri
E
T
l