HomeMarine en kustverdedigingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 661.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

lg _<
V . 23 4
personeel der Landmacht, is verdeeld in kustartillerie, pant­
« serfortartillerie en torpedisten. Aghteroenvolgens zullen Wij deze
` drie onderdeelen afzonderlijk bespreken.
l a. Kustartilleric. Hiervoor is aangewezen het 4e.. Regiment
Vestingartillerie. Volgens de laatste oorlogsbegrooting is de gl
l organieke sterkte van dit regiment:
3 Hoofdofüeieren,
~ 15 Kapiteins, l
l 27 Luitenants,
80 Sergeanten,
80 Korporaals, j`
j ` 12 Vuurwerkers,
120 Vrijwilligers, ll
1500 Milioiens en ,,baantjesgasten"; 1) l
derhalve een totaal van 3 hoofdoiïieieren; 42 subalterne officieren je
Q en 1792 onderofficieren en minderen. De daarmede te bezetten
kustversterkingen aan de zeezüde zijn dt
in de stelling Den Helder: ~
· 2 Forten,
L 2 Kustbatterijen, _
­ T ` 3 Kleine versterkingen;
in de stelling voor de Goereesohe gaten te Hellevoetsluis:
W 3 bastions; Y.
in de stelling aan het Haringvliet:
5 4 forten. ­ ll
Om bekende redenen kunnen de kuststellingen bij den
Briel en ter Neuzen als oorlogsmiddelen buiten rekening worden li
3 gelaten. H
T, 1) Met ,,baant_jesgasten" worden bij de Marine bestempeld non­com­ jl
in battanten, zooals ambachtslieden c. a. jg
l V
i •4Y
3 .
E
ä nl