HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 96

JPEG (Deze pagina), 676.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

$2
. 94 .
hoogte van 5300 vt. gelegen. Zü heeft een kerk, een markt, j.
en een handel in timmerhout, paarden, huiden, wol en boter. N
llleiringspoorh Een pas in de Groote Zwartbergen, door welke j
in 1858 een weg geopend is leidende van de Mosselbaai, ¤.
naar Prins Albert en Beaufort West. Zij heeft een groote j'
uitgestrektheid lands, dat vroeger weinig waard was, maar ,
nu dagelijks meer voortbrengt, voor den handel opengesteld. j
Middelburgu Een centrale Afd. van de Oostelüke Provincie J
met een oppervlakte van 2252 [J mijlen en eene bevolking ;
van 5976. Zij is uitmuntend voor de schapenteelt geschikt,
brengt veel wol voort, en wordt besproeid door sommige
van de hoofdtakken der Groote Vischrivier. De hoofdstad is i
Middelburg, 552 mijlen van Kaapstad.
Mildelburgu Een distrikt _,van de Transvaal vroeger een deel j
van Lijdenburg, en een tijd lang Nazareth genaamd. De E
Olifants rivier ontspringt in dit distrikt. Het is uitmuntend r,
voor landbouw en veeteelt en onder de mineralen vindt men
behalve steenkool, üzer koper en kobalt. ‘
Mitchells Pas. Een moeielijke bergengte, vroeger Mosterdshoek
genaamd, en die eene vereeniging of liever eene verlenging v`
van de lijn door Bains kloof over Wellington vormt, en een ,·
van de meest belangrijke verbindingspunten tusschen de Kaap- .
stad en het binnenland is. Het dorp Ceres ligt aan het uit· l
einde, van waar de weg door Karroopoort, verder naar Beaufort .
West gaat,
l1[0!1l?3·g`H• Een dorp in het distrikt Robertson, gelegen bij j ,,
het begin eener bergpas in de Lange bergen, Cogmanskloof E l
genaamd. Het heeft 1176 inwoners, en ligt in het midden X ,
van e_ene rijke en vruchtbare streek, die vooral uitmuntenden l
wijn oplevert. ’
Montagu Pas. Eene engte in de Outeniqua bergen in de Afd. ? _
George, langs welke de weg van Kaapstad van de kust af,
het hooger gelegene plateau van Lange Kloof bestügt. Zü
werd in 1848 geopend, tegen een koste van 35,800 Ponden
Stlg.
Mont aux Sources. Het hoogste gedeelte van de Quathlamba
bergen, waar de Oranje, Vaal, Umzinvoobo, Tugela en an- ,
.,#ll`
S
a