HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 95

JPEG (Deze pagina), 654.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

· 93 _
en een bevolking van 15,514. Er zijn verscheidene Duitsche
dorpen in de Afdeeling. l
Lïjnden (Glen). Eene romantische vallei in het distrikt Bed-
ford, beroemd als de plaats waar de Schotsche volkplanters
onder den dichter Pringle zich hebben nedergezet, en wier
afstammelingen nog in de nabijheid er van wonen.
Magalies of Cas]1anberg‘en• Een hooge bergreeks in de Trans-
vaal van oost naar west loopende, omtrent 100 mijlen ten N. der
‘ Vaalrivier. Zij zijn rijk in koper- en loodmijnen en aan de
Noordelijke zijde er van begint een geheel Tropisch klimaat.
Malmesbury. De naam van een vruchtbare Afd. van de West
Provincie. Zij heeft eene oppervlakte van 2808 [l mijlen
en eene bevolking van 18,069 zielen, waaronder berekend
zijn de inwoners van verscheidene groote zendingsstations in de
Afd. De grond is vruchtbaar, en er wordt veel koren gewon-
nen, voornamelijk in de streek die Zwartland genoemd wordt.
Ook brengt zij paarden en hoornvee voort. De hoofdplaats is het
dorp Malmesbury, 45 mijlen ten N. der Kaapstad, waarmede
j het door een takspoorweg vcrbonden is, met een bevolking
van 1840 zielen.
r Malutiebergen. Een hooge bergketen in Basutoland, bij de
j A bronnen der Oranje rivier.
f Hamm. Een groote zendelingsstatie van de Heurchutters in
de Afd. Malmesbury, en beter bekend als Groene Kloof. De
Q . bevolking is 1300.
; " lHancazana• Eene vruchtbare vallei in de Bedford Afd. met
; 3 1800 inwoners.
‘ Marico. Het meest W. distrikt van de Transvaal. Het is
l een uiterst vruchtbaar distr., dat alle soorten van koren, ta-
» bak, indigo, suiker en kofllj voortbrengt, en waar druiven
A en oranje appelen, timmerhout en alle soorten van groenten
l welig groeien. Groot en klein vee kan met voordeel aange-
{_ houden worden. Mineralen, leisteen an andere uitmuntende
° bouwmaterialen zijn er gevonden. De tsetse vlieg is hier onbe-
. kend.
Martinus Wesselstroom. De hoofdstad van het distrikt Wak­ 1
kerstroom in de Transvaal, is op de Drakensbergen op een
l
.;·. i
1