HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 90

JPEG (Deze pagina), 674.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

88 .
Kaga. berg, een zijtak van het groot Winterberg gebergte,
die dicht met hout begroeid is, [en vele steden der O. Pro-
vincie van ruw timmerhout voorziet. _
Kalilmri is de naam van een drooge onvruchtbare streek,
ten N. van de Oranje rivier, tot nabij het meer Nyassa met
een oppervlakte van bijna 200,000 [I mijlen. De bodem
is rood zand, en met diehte lage heesters bedekt. Er is I
geen loopend water, ofschoon de weinige Boesmans die het I,
bewonen hier en daar in de drooge rivierbeddingen water
weten te vinden. Tengevolge van dit gebrek aan water wordt j
de Kalihari zelfs door de inboorlingen zelden doorgetrokken. l
Zie de reizen van Baines, Anderson, Livingstone, ‘Moil`at
en anderen.
Kalkbaai. Een kleine baai en badplaats op de W. kust van
Falsbaai, omtrent 18 mijlen van de Kaapstad, en in de
zomermaanden een geliefkoosd verblijf voor de inwoners dier
stad. Hier wordt overvloed van uitmuntende visch gevan-
gen, waaronder sommige soorten die niet in Tafelbaai voorkomen.
_ Kamiesberg. Een hooge berg op de grens van Boesman-
land en Klein Namaqualand, waarvan het hoogste punt,
Welkom, 5130 vt. boven de zee is. Bij den top is de 1
Wesleyaansche zendingsstatie Leliefontein gelegen, waar
een groote streek uitmuntend land onder cultivatie is. 1
Kannaland of de Kleine Karroo. is een hooge vlakte tusschen
de Lange en Zwartebergen omtrent 2000 voet boven de zee, . ,‘
en lager dan de Groote Karroo die de volgende trede op-
waarts, naar de binnenlanden vormt. Zij ligt in de Af- J
deelingen Robertson en Riversdale. De Cogmans­kloof en E
de Zeven Weekspoort zijn de toegangen tot deze karroo. ‘ _i
Men vindt er de dorpen Montagu en Ladysmith en de Zen- «‘
dingstations Zoar en Amaliënstein.
Karreebergem De naam van verschillende lage bergketenen ’
die uit de Karroovlakten oprijzen, eene in Clanwilliam die
te N. van de Olifantsrivier naar de Kamiesberg loopt. Een
andere lange rij van geïsoleerde vlakgetopte heuvelen loopt
door de distrikten Frazersburg en Victoria, omtrent 70 mij-
_ len ten N. van de Nieuwe veldbergen.