HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 84

JPEG (Deze pagina), 699.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

s
I
82 ën
George. Eene Afd. langs .de Zuidkust der W. Provincie l
met een oppervlakte van 2,600 I;] mijlen en eene bevolking
van 10658. Men beschouwt haar als een der meest vrucht-
bare Afd. der Kolonie, en zij is rükelijk van hout en water
voorzien. Vele kleine bergstroomen doorsnijden de kustlijn
en maken het reizen er langs moeijelijk. De groote weg van
de Kaapstad naar de grenzen gaat door de Lang­kloof, die
men van de kust af bestijgt door de Montagupas in de I
Outeniqua bergen. De hoofdstad George Town is goed aange- l
legd en rijkelijk van water voorzien; zij heeft eene bevolking
van 2000 zielen. Langs de kust tusschen George Town en
de Knysna vindt men verscheidene fraaie meeren.
G0udi11ie• Eene vruchtbare streek in de Afd. Worcester,
langs de Breede rivier, beroemd om de prachtige rozijnen.
De naam is van Hottentotschen oorsprong. b
Graaff Reinet. Eene der meest belangrijke en vroeger eene
der grootste afdeelingen van de Kaapkolonie. Zü heeft eene
oppervlakte van 3792 I;] mijlen met eene bevolking van `
16,940. Een groot deel der oppervlakte is bergachtig daar
het Groot Sneeuwberg gebergte op sommige plaatsen eene .
• hoogte van 7000 voet en meer bereikt (zie C0mpaslïerg)e11
de valleijen zijn goed van water voorzien. Langs den voet Q
der bergen vindt men een karroostreek, Camdeboo genaamd ;
( (zie C). De streek boven op de bergen noemt men het
Koude of het Winterveld, zij is slecht van hout voorzien en &
door hare hooge ligging zeer koud in den winter. De voor- ·‘
naamste rivier is de Zondagsrivier met hare zütakken. {
Graaff Reinet (Stad) is gelegen in een vallei van de sneeuw-
bergen aan een tak van de Zondagsrivier. Het is een 1
bloeüende binnenlandsche stad in 1784, gesticht. De straten,
zooals in bijna alle Hollandsche steden in de Kolonie, snijden
elkaar in rechte hoeken, zijn met boomen beplant en besproeid ill
door water dat uit de rivier geleid wordt. Door de nabij r
zijnde hooge bergen is het er in den zomer zeer warm, en koud '
in den winter. Zij heeft 4,562 inwoners, 3 banken, verscheidene `
kerken en andere instellingen. Graaff Reinet is het eind- J
station van den spoorweg van Port­Elizabeth. (Uitenhage).
$1%