HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 83

JPEG (Deze pagina), 664.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

is ·· 81 l
sen in het distrikt dragen nog de namen van de Fransche j
volkplanters. Het is wel bevolkt en telt 1150 inwoners. |
F1‘azersburg‘• Een Afd. ten N. van het Roggeveld en de l
Nieuwveld­bergen met een oppervlakte van 23,149 I] mijlen H
en een bevolking van 9060 zielen. Een groot deel er van j
is zoogenaamd Trekveld, bewoond door boeren die steeds
, met hun vee rondtrekken naar de plaatsen waar de regens
gevallen zijn. Het land loopt naar de’ Oranjerivier af en
wordt doorsneden door de drooge kanalen van de Hartbeest,
Z Zak, en andere perodieke stroomen.
; Gaikas kop of Luheri. Een welbekende berg (6.543 vt)
i tusschen de Katrivier en de Amatola bergen; bekend door
r de signaalvuren die de Kaifers in oorlogstüden hier ontstaken.
{ Hij heet naar het opperhoofd Gaika en op den tcp heeft
Y men een prachtig vergezicht.
Gamtoos. Een aanzienlüke rivier, in de Afd. Uitenhage en
j Humansdorp; in St. Francis stort zü zich in den Indischen
3 Oceaan.
Gau1‘itz­rivie1°, gewoonlijk Gaus­1·ivier genoemd, wordt ge-
. vormd door vereenigde stroomen van de Gamka, (Leeuw
Y rivier), de Dwijka (Rhinoceros rivier), de Buiïels, Touw en l
(I Oostelijke Olifants rivieren en andere periodieke stroomen
5 die de stortregens der Karroo, en de Zwarte en Lange bergen
opvangen. De wateren van de Karroo breken zich een baan
door de Zwarte bergen in vreeselükc kloven, die door Lich-
tenstein beschreven zün, en die o. a. zegt: ,,Wü zagen hier
_ sommige van de kolossaalste rotsblokken, die ergens in de
Wereld gevonden worden."
De Olifants rivier vormt met de Gauritz·rivier een zijde-
lijke vereeniging van Oost naar West, door een vruchtbare
streek langs het dorp Oudtshoorn loopende. De bronnen der
if Gamka zijn in de Nieuwvelrls bergen bij de stad Beaufort,
en deze rivier loopt door de zoogenaamde Gouph, een Hott.
woord dat vet of vruchtbaar beteekent. De Dwijka ontspringt
Westwaarts in de Roggevelds bergen.
I Genadendal. Een beroemde Hernhutter zendïngspost in de
Afd. Caledon; bevolking 2524,.
I U
L
l