HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 81

JPEG (Deze pagina), 651.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

‘ !
.p 5 . 79 l
Draken! bergen• Naam gegeven aan een gedeelte van het
Quath of Katlamba gebergte, de grens vormende tusschen
Natal, de Republieken en Basutoland. Aan de zijde van de kust _
verheffen zij zich steil, en zijn op sommige plaatsen 9000 voet .
hoog maar nog weinig bekend. De Oranje-, Vaal-, Tugela, Um- N
zincnlu en verscheidene andere groote rivieren ontspringen hier, I
Drakenstein. Een vruchtbaar gedeelte van de Paarlsche Afd­
° door de Bergrivier besproeid en rijk in wijn en koren. De
bevolking is omtrent 12000 zielen.
Dnrbam Een dorp in de Kaapsche Afd., aan den weg naar
Malmesbury met 750 inwoners. Het ligt omtrent 10 mijlen
van de Kaapstad.
Du1°ban• De voornaamste zoo niet de eenige haven der kolo-
nie Natal. 29°, 50’, Z. Br. en 3l°, 10’, O. Lengte.
De stad is regelmatig gebouwd en heeft een bevolking van
13,218 inwoners. De haven heeft reeds groote sommen gekost
en is nog ver van volmaakt. Er is een vuurtoren, en
B spoorweg naar Maritzburg. Durban werd gesticht in 1842
p en is de oudste stad in de Kclonie.
A Ebenezeh Een zendingsstation in het distrikt Clanwilliam bij den
mond van de Olifantsrivier behoorende aan het Rijnsche Ge·
nootschap met een inboorling­bevolking van 289, meest Hot-
tentotten.
j Ecca Pas. Een romantische bergpas tusschen Grahamstown en
` Fort Beaufort,
Eerste Riviera Een station aan den Kaapschen spoorweg,
aldus genoemd omdat men daar de eerste rivier op den
weg naar het binnenland passeert.
Elim, een zendelingspost in de Afd. Bredasdorp, met een
inboorling­bevolking van 936 zielen, waarvan slechts 18 tot
het ras der Hottentotten behooren.
i Elizabeth (Port.) Een distrikt in de O. Provincie met eene
oppervlakte van 251 [I mijlen en eene bevolking, die der
stad niet medegerekend, van 1679 zielen. Er is weinig V
water en hout, en het ziet er dor uit. Walmer en Korsten
zijn twee aangename dorpen in de nabijheid van Port Eliza- J
beth, Zie Bethelsdorp. V