HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 79

JPEG (Deze pagina), 677.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.53 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

’ I
· 77
Camdeb00• Deze streek aan den voet der Sneeuwbergen in {
Afd. Graaff Reinet, is uitmuntend voor schapen en ook voor j
hoornvee, de voornaamste stad is Aberdeen. Uitgebreide
steenkolenvelden bestaan hier. v
Cango. Eene uiterst vruchtbare vallei in de Zwarte bergen
ï niet ver van Oudtshoorn, waar men de beroemde Cango I
1 ` grotten vindt, die met de fraaiste onderaardsche holen in de
wereld kunnen wedijveren, en bezocht en beschreven zün
door den Hr. G. Thompson in 1824 en door Luitenant
A Sherwill in 1835.
Carnarvon. Zie Schietfontein.
Cederbergem Een hooge bergreeks op de Oostzüde der
Olifantsriviervallei in de Afd. Clanwilliam, rijk aan Kaap-
sche cederboomen. De hoogste top is Sneeuwkop 6,335 voet.
Ceres. Een dorp in de Afd. Tulbagh aan den grooten weg van de
l Kaapstad naar Beaufort·West. Het is een bloeiend dorp
in een hooge en gezonde streek 75 mülen van Kaapstad.
Chumie• Eene rivier tusschen de distrikten Victoria Oost en
King Williamstown.
Clanvrilliam. Vroeger een zeer uitgebreide en thans nog eene
· ~ belangrijke Afd. der Westelijke Provincie, die de vallei der
Olifants-rivier en een groote uitgestrektheid van bergen en i
karoovelden aan weerszijden daarvan insluit. Het klimaat
. is in den zomer zeer heet maar koud in den winter, en de
[ communicatie is ten gevolge van het diepe zand en de
» heuvelachtige oppervlakte, in vergelijking met andere deelen
der kolonie, moeielijk. De hitte in de hoofstad Clanwilliam
, is ten gevolge harer ligging tusschen hooge bergen , vreeselijk.
Claremont. Een dorp vlak bij de Kaapstad, waar vele rüke
kooplieden hunne villa’s hebben, en dat in de schaduw van j
het meest schilclerachtig gedeelte van de Tafelberg gelegen is.
V C0gmans­kl00f. Een pas in de Lange bergen; aan het eind _
van welke het dorp Robertson gelegen is.
Colesbergu Deze Noordelijke Afd, heeft eene oppervlakte van
5762 E1 mijlen met 10.368 inwoners en bestaat uit een
hooge met heuvelen bedekte vlakte, die zonder boomen is;
vroeger werden deze vlakten bewoond door onmetelijke kudden
.